Svensk Chefsförening positiv till kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser

På Svensk Chefsförenings årsmöte beslutades att agera för kvotering av kvinnor till bolagsstyrelserna.

Möjligheten att lagstifta för att förändra könsfördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter i bolagsstyrelser har under flera år diskuterats som en möjlig väg att förändra styrelsernas sammansättning.

- Vi inom Svensk Chefsförening tycker att det är angeläget att vi får så god kompetens och sammansättning som möjligt i respektive bolagsstyrelse. Chefsföreningen kommer att verka för att Riksdagen ska lagstifta i frågan, säger Svensk Chefsförenings ordförande Stig Orustfjord.

Riksdagens Utredningstjänst har konstaterat att några juridiska hinder mot en lagstiftning om kvotering inte föreligger. Vare sig i regeringsformen, diskrimineringslagstiftningen, Europakonventionen eller rättskällor inom EG-rätten finns stöd för att kvotering skulle vara otillåtet.

Norge har sedan 2004 en lag om minst 40 procent kvinnor respektive män i bolagsstyrelser. Lagen omfattar börsbolagen och bolag med spritt ägande. Totalt omfattas 460 norska bolag.

Samtliga bolag som omfattas av lagstiftningen har också uppfyllt kravet om 40 procent kvinnor. Lagstiftningen är idag populär i Norge och har stort stöd i hela samhället.

- Det är inte rimligt att kvinnors kompetens inte används i styrelserna. 81 procent av ledamöterna i styrelserna är män, avslutar Stig Orustfjord.

Telefon till ordförande i Svensk Chefsförening, Stig Orustfjord, 070- 2699140.