Svensk Chefsförenings pris Stora Chefspriset tilldelas i dag Cecilia Grefve, socialchef i Höörs kommun.

Pressmeddelande 2011 08 31

”Priset delas ut till en chef som i sitt ledarskap utmärkt sig och i utmanande tider fått med sig medarbetarna samt utvecklat verksamheten med ett extraordinärt resultat som följd”. Vinnaren får 20.000 kr att skänka till valfritt välgörande ändamål.

Årets pris går till Cecilia Grefve, socialchef i Höörs kommun.

Juryns motivering är:
Vinnaren av Stora Chefspriset är visionären som med osedvanligt engagemang, tålamod och drivkraft har genomfört ett omfattande förändringsarbete som inkluderar alla, såväl medarbetare som medborgare. Med ett lyssnande och demokratiskt förhållningssätt har hon åstadkommit en organisation som genomsyras av ett gemensamt och genomtänkt förhållningssätt och en stark värdegrund som bygger på tillit, respekt, ansvar och bemötande.

Genom att sätta fokus på medborgaren och dennes delaktighet – inte som klienter utan just som medborgare – har Cecilia åstadkommit en socialtjänst där de olika verksamheterna spelar i harmoni med varandra med det gemensamma synsättet att medarbetarna finns i medborgarnas tjänst. Under Cecilias ledning har Socialnämnden och Social sektor i Höörs kommun, såsom den första sociala sektorn i Sverige, blivit ISO-certifierad och hon har fått sina medarbetare att känna sig stolta över sin socialtjänst och över det arbete man utför inom socialtjänsten.

Övriga nominerade var Lisa Ericsson, avdelningschef på KTH Stockholm och

Pär Eriksson, kommundirektör, Eskilstuna kommun.

Juryn för det Stora Chefspriset bestod av Dolores Kandelin-Mogard, Svensk Chefsförening, Åsa Lundqvist Coey, Outstanding Leadership, Katinka Kubenka, Senior & Young och Eva Brandsma, Chefstidningen.

Pristagaren Cecilia Grevfe nås på telefon 0709-53 83 40.

För ytterligare information kontakta Svensk Chefsförenings kanslichef Dolores Kandelin-Mogard på telefon 0708-17 44 43.