Svenska kyrkans avtal 20, Allmänna bestämmelser

Svenska kyrkans avtal 20, Allmänna bestämmelser