Synpunkter på vägledning till föreskrifter om arbetsanpassning AFS 2019:14 Dnr 2019/035167

Synpunkter på vägledning till föreskrifter om arbetsanpassning AFS 2019:14 Dnr 2019/035167