Utbildning: Chefens arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöfrågor är viktiga frågor för chefer på alla nivåer. Arbetsgivarens ansvar är omfattande, krävande och tydligt uttalat. Den här hjälper dig som chef att bli ännu säkrare när det gäller de arbetsmiljöuppgifter du har som chef, ditt arbetsmiljöansvar samt din egen arbetsmiljö.

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och verktyg till att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare kommer vi att behandla psykosociala frågor såsom konflikter och konflikthantering, mobbning och kränkningar, missbruksfrågor med mera.

Vi vill med kursen också erbjuda ett forum för diskussioner där du får möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor runt om i landet.

Tid och plats
19 – 20 maj 2011 på Ersta diakoni, Stockholm

Kostnad
För dig som är medlem i Svensk Chefsförening är kursen inklusive middag och lunch kostnadsfri. Resa och hotell ingår dock inte. För dig som inte är medlem kostar det 4 000 kr exkl moms. I detta ingår middag och lunch, men inte resa och hotellkostnad.

Kursledare
Birgit Löf, arbetsmiljöspecialist, Akademikerförbundet SSR, fd regionchef på Previa
Dolores Kandelin Mogard, jur kand och socionom. Kanslichef, Svensk Chefsförening
Anders Lindström, chefsförhandlare, Svensk Chefsförening och med lång erfarenhet som personalchef inom kommunal sektor.

Anmälan
Skicka ett mail till catherine.ahlin-wigardt@akademssr.se

Välkommen till Svensk Chefsförenings arbetsmiljökurs för chefer!