Utbildning: Chefens arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöfrågor är viktiga frågor för chefer på alla nivåer. Arbetsgivarens ansvar är omfattande, krävande och tydligt uttalat. Med den här kursen vill vi hjälpa dig som chef att bli ännu säkrare när det gäller de arbetsmiljöuppgifter du har som chef, ditt arbetsmiljöansvar samt din egen arbetsmiljö.

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och verktyg till att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare kommer vi att behandla psykosociala frågor såsom konflikter och konflikthantering, mobbning och kränkningar, missbruksfrågor med mera.

Vi vill med kursen också erbjuda ett forum för diskussioner där du får möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor runt om i landet.

Välkommen till Svensk Chefsförenings kurs för chefer i arbetsmiljö!

21-22 november 2012, Göteborg

Kostnad: För dig som är medlem i Svensk Chefsförening är kursen inklusive middag och lunch kostnadsfri. Resa och hotell ingår dock inte. Vänligen meddela i god tid om du ej deltar vid middagen. För dig som inte är medlem: 4 000 kr exkl moms. I detta ingår middag och lunch, men inte resa och hotellkostnad.

Kursledare:
Dolores Kandelin Mogard, jur kand och socionom, kanslichef, Svensk Chefsförening.

Anders Lindström, biträdande förhandlingschef Statlig sektor, Akademikerförbundet SSR

Jonas Lidberg, ombudsman, Akademikerförbundet SSR

Obs! Ta med din egen delegationsordning samt de arbetsmiljöuppgifter du fått delegerat till dig.

Anmälan senast 12 november till: gunilla.johansson@akademssr.se


Program

21 november

09.30 - 10.00 Kaffe

10.00 – 11.00 Inledning, presentation

11.00 – 12.30 Arbetsmiljöansvaret och arbetsmiljölagstiftningen

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Forts arbetsmiljöansvaret och arbetsmiljölagstiftningen

14.00 – 15.00 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöuppgifterna, vilka är de?

15.00 – 15.30 Fika

15.15 – 17.00 Forts det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöuppgifterna.

19.00 Middag

22 november

9.00 – 12.00 Kränkande särbehandling / mobbning. Mobbningscykeln. Hur hantera konflikter på arbetsplatsen mm

(10.00 -10.30 Fika)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Kort genomgång av rättspraxis. Grupparbete.

14.00 – 15.30 Chefens egen arbetsmiljö

15.30 Avslutning