Utveckla ditt ledarskap, Göteborg

Du som är chef vet att din roll bjuder på en hel del variation och spänning i ditt arbete.

Aktivt får du vara med och leda, styra och påverka såväl medarbetare som organisationen mot goda resultat och uppsatta mål.

God självkännedom, kunskap om tydlig kommunikation, mod att fatta beslut, förmåga att skapa engagemang och motivation – det är mycket som krävs av dig som chef. För att du som chef ska lyckas krävs det att du kan inspirera, motivera, engagera och stödja dina medarbetare i deras dagliga arbete.

För att ge dig stöd i ditt yrke har Informa IBC Sweden på uppdrag av Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening tagit fram en utbildning i att utveckla ditt ledarskap.

Du som chef och dina medarbetare stöter hela tiden på olika små och stora hinder. Kursen tar upp hur du kan se på dessa hinder och vad du konkret ska göra åt dessa.

Hur bör du som chef utvecklas i takt med din organisation och din medarbetargrupp samt utvecklas själv för att få en inre tillfredsställelse och för att du ska vara stolt över din prestation?

Under kursen berörs vad du ska tänka på och du får tips om hur du lyckas ligga steget före och alltid känna dig säker i din roll som chef.

Du kommer att få kunskaper och konkreta verktyg som ger de bästa förutsättningarna att klara av en rolig och krävande yrkesroll.

Välkommen att boka dig på kursen den 26 november!

För mer information och anmälan: www.informasweden.se/ssrledarskap

Välkommen!
Jenny Grenander Biträdande enhetschef yrke och rekrytering

Frågor och praktisk information, vänligen kontakta:

Gabriella Nilhammer Informa IBC Sweden Tfn: 08-587 662 61 E-post: gabriella.nilhammer@informasweden.se