Välkommen till Chefsfredag

Vi inbjuder till en föreläsning av forskaren Christin Mellner om hållbart ledarskap i ett gränslöst och föränderligt arbetsliv. Efter föreläsningen blir det mingel med dryck och tilltugg.

Tid: Fredagen den 28 november, kl 14:00 – 16:30

Plats: Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 Stockholm

Hållbart ledarskap – Gränshantering, livsbalans och hälsa

Det moderna arbetslivet kännetecknas av globalisering, snabb teknologisk utveckling, ökad konkurrens och kraftiga konjunktursvängningar. Detta ställer höga krav på organisationer att vara flexibla och klara av snabba omställningar. För de anställda innebär det moderna arbetslivet ofta krav på att, via ny teknik, i allt högre grad vara ständigt nåbar, tillgänglig och uppkopplad. Många upplever ökad arbetsintensifiering och att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut. Ledare är i frontlinjen av dessa förändringar och står inför en mängd nya utmaningar som innebär bredare, tyngre och otydligare ansvarsroller.

Christin Mellner, fil. dr. och forskare i psykologi vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet ger här ett föredrag baserat på resultaten från sitt pågående projekt ”Balansakt” där närmare 4000 anställda inom fyra organisationer våren 2013 besvarade en enkät kring dessa frågeställningar samt preliminära resultat från det nu i höst startade projektet ”Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv”.

Christin fokuserar på vad detta innebär för oss som enskilda individer, hur vi använder oss av olika strategier för att leva upp till kraven i arbetet, vilka behov vi har av gränser mellan arbete och privatliv, och hur detta sammanhänger med stress, sömn och hälsa. I detta sammanhang diskuteras även, utifrån ett nystartat forskningsprojekt, ledares villkor, behov och vad som krävs för att hålla på sikt, dvs förutsättningar för att både vilja, kunna och orka vara ledare idag samt utöva hälsofrämjande och hållbart ledarskap

Anmälan görs senast den 14 november till viktor.marklund@akademssr.se Ange namn på deltagare och e-postadress. Eftersom vi bjuder på dryck och tilltugg så är anmälan bindande. Anmälda som uteblir debiteras 200 kronor. Har du en kollega som inte är medlem i Svensk Chefsförening? Även denne är välkommen till en kostnad av 200 kr. Uppge namn och fakturaadress i anmälan.

Varmt välkomna!