Välkommen till Chefsfredag! En ledarskapsspaning - om framtidens utmaningar och möjligheter för chefer

Välkommen till en ny efterfrågad chefsfredag med Svensk Chefsförening och Insight Consulting!

”En ledarskapsspaning - om framtidens utmaningar och möjligheter för chefer”

Vi bjuder in till ett spännande fredagsmingel med nätverkande och seminarium och därefter lite god dryck och tilltugg.

Föreläsare är Ingrid Tollgerdt-Andersson, författare och filosofie doktor. Hon har disputerade med en avhandling om olika företags framgång och skillnader vad gäller attityder, värderingar och krav på ledarskap.

Hon har varit verksam på Handelshögskolan i Stockholm och därefter på Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, men arbetar numera med uppdragsforskning och konsultverksamhet inom det egna företaget och har haft flera projekt och utvecklingsprogram för chefer.

Ingrid Tollgerdt Andersson har gjort en ny och uppdaterad skrift om Chefer och ledarskap, en spaning om framtidens ledarskap och utmaningar. Du får ett ex av den skriften på chefsminglet!

Tid: Fredag 24 Oktober kl 14.00 – 16.30

Plats: Clarion Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

Anmälan görs senast den 10 oktober till viktor.marklund@akademssr.se Ange namn på deltagare och e-postadress. Eftersom vi bjuder på dryck och tilltugg så är anmälan bindande. Anmälda som uteblir debiteras 200 kronor. Har du en kollega som inte är medlem i Svensk Chefsförening? Hon eller han är också välkommen till en kostnad av 200 kr. Uppge namn och fakturaadress i anmälan.

Varmt välkomna!

Svensk Chefsförening www.svenskchefsforening.se

Insight Consulting www.insightcon.se

Svensk Chefsförenings syfte är att vara ett forum för kompetensutveckling, att främja erfarenhetsutbyte och yrkesgemenskap, att arrangera seminarium och konferenser samt att följa och stimulera forskning och delta i den offentliga debatten i ledarskapsfrågor.