Välkommen till Chefsfredag! Fullbokat!

Välkommen till en ny efterfrågad chefsfredag med Svensk Chefsförening och Insight Consulting!

Vi bjuder in till ett spännande chefsmingel med nätverkande och seminarium och därefter lite god dryck och tilltugg.

Mia von Knorring

Chef med känsla och förnuft – om professionalism i chefsrollen

Som chef ställs man ofta inför situationer som är känslomässigt utmanande - konflikter i arbetsgruppen, bristande stöd från den egna chefen, medarbetare som inte tar sitt ansvar... Listan kan göras lång.

Hur man som chef hanterar sig själv och andra i de situationerna får konsekvenser inte bara för en själv, utan också för medarbetarna och verksamhetens resultat. I föreläsningen tar Mia utgångspunkt i aktuell ledarsskapsteori och forskning och beskriver hur man som chef kan ta sin chefsroll på ett så professionellt sätt som möjligt – d.v.s. med både känsla och förnuft.

Mia von Knorring är medicine doktor och legitimerad psykolog. Hon arbetar som forskare och universitetsadjunkt på Karolinska Institutet. Sedan snart 15 år tillbaka arbetar hon också i eget företag som föreläsare och handledare för chefer i olika typer av organisationer. Hon disputerade 2012 vid Karolinska Institutet 2012 på avhandlingen ”The manager role in relation to the medical profession”. 2010 skrev hon tillsammans med Christer Sandahl och Erica Falkenström boken ”Chef med känsla och förnuft. Om professionalism och etik i ledarskapet” (Natur&Kultur).

Tid: Fredag 26 September kl 14.00–16.30

Plats: Waterfrontbuilding. Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Anmälan görs senast den 12 september till viktor.marklund@akademssr.se

Ange namn på deltagare och e-postadress. Eftersom vi bjuder på dryck och tilltugg så är anmälan bindande. Anmälda som uteblir debiteras 200 kronor. Har du en kollega som inte är medlem i Svensk Chefsförening? Hon eller han är också välkommen till en kostnad av 200 kr. Uppge namn och fakturaadress i anmälan.

Varmt välkomna!

Svensk Chefsförening www.svenskchefsforening.se

Insight Consulting katinka.kubenka@insightcon.se