Välkommen till chefsfredag i Göteborg med Svensk Chefsförening och Insight Consulting!

Vi bjuder in till ett spännande fredagsmingel med nätverkande och seminarium och därefter lite god dryck och tilltugg.

Retorikföreläsning med Lena Josefsson

”Tala så att du får andra med dig - med ord kan du förändra världen!”

Som chef har du många redskap till ditt förfogande för att styra och utveckla verksamheten. Men för att entusiasmera och engagera dina medarbetare är det talade ordet och den personliga framtoningen avgörande. Här får du tips på hur du med retorikens hjälp kan få dina medarbetare att känna entusiasm och engagemang!

Lena Josefsson är en av initiativtagarna till Rådhusgruppen(Rådhuset). I tio år har hon arbetat som konsult i Rådhusgruppen med inriktning på public affairs, opinionsbildning, kommunikationsstrategier och rådgivning. Lena är också en av delägarna i Framträdande kommunikation som är inriktat på retorik, mediehantering, framträdanden och som bland annat har teater som pedagogisk metod.

Lena har skrivit boken "Tala så att alla lyssnar och förstår" tillsammans med Mona Sahlin.

Tid: Fredag 13 september kl. 14.00-16.30

Plats: Hotell Eggers Göteborg

Anmälan görs senast den 30 augusti till gunilla.johansson@akademssr.se Ange namn på deltagare och e-postadress. Eftersom vi bjuder på dryck och tilltugg så är anmälan bindande. Anmälda som uteblir debiteras 200 kronor. Har du en kollega som inte är medlem i Svensk Chefsförening? Hon eller han är också välkommen till en kostnad av 200 kr. Uppge namn och fakturaadress i anmälan.

Varmt välkomna!

Svensk Chefsförening www.svenskchefsforening.se

Insight Consulting www.insightcon.se