Välkommen till chefsfredag med Svensk Chefsförening, Insight Consulting och Outstanding leadership

Vi bjuder in till ett spännande fredagsmingel med nätverkande och seminarium och därefter lite god dryck och tilltugg.

Ledarskaps- och organisationskonsulten Åsa Lundquist Coey kommer tillsammans med fil. dr. Jan Holmgaard att föreläsa på temat:

Hur har ledarskapets starkaste drivkrafter sett ut historiskt och hur kommer dessa att utvecklas i framtiden?

Till sin hjälp tar de samtida filosofi och mångåriga erfarenheter från arbete med chefer, ledningsgrupper och organisationer. Genom ett antal hisnande teser träder en bild fram av "Chefsdjuret 2020". Här samsas vargen med kentauren. Vilken roll kommer till synes olikartade saker som "rättvisa", "lögn" och "positionering" att spela i framtidens ledarskap?

Följ med på en vindlande resa över hav, berg och dalar – vad är ett outstanding ledarskap och chefsskap, hur ser en outstanding organisation ut i framtiden?

Ur innehållet:

  • Hur förändras våra sätt att kommunicera och våra sätt att mötas utifrån digital teknik, tillgänglighet och ökad rörlighet?
  • Plats på scen – makt, moral, bildning?
  • Hur kommer vi att hantera föränderlighet och gränsdragningar mellan det yrkesmässiga och det privata?
  • Ledarskapets, organisationens och människors starkaste drivkrafter och motiv för att jobba!

Jan Holmgaard, fil. dr i filosof och Åsa Lundquist Coey, ledarutvecklare, på Cfol AB, arbetar dagligen med förändringsprocesser i organisationer.

Tid: Fredag 20 september kl 14.00–16.30

Plats: Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, plan 1, Stockholm

Anmälan görs senast den 16 september till lotta.forsstrom@akademssr.se Ange namn på deltagare och e-postadress. Eftersom vi bjuder på dryck och tilltugg så är anmälan bindande. Anmälda som uteblir debiteras 200 kronor. Har du en kollega som inte är medlem i Svensk Chefsförening? Hon eller han är också välkommen till en kostnad av 200 kr. Uppge namn och fakturaadress i anmälan.

Varmt välkomna!

Svensk Chefsförening www.svenskchefsforening.se