Vi bjuder på middagsföreläsning om arbetsledning med Simon Elvnäs

Ur programmet:

”Det finns en tydlig bild för de flesta chefer om vad de SKA göra,

BÖR göra och MÅSTE göra. Men ingenting om HUR de ska göra det.”

Vad är egentligen arbetsledande beteende? Vad är det som får

medarbetare att vilja utföra sina arbetsuppgifter och göra det effektivt?

Onsdag 23 oktober 2013 kl 17.30 – 19.45

Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28, Gävle

Program

17.30 Vi bjuder på mat och mingel

18.00 Regionföreningens ordförande hälsar välkommen

18.05 Presentation av Svensk Chefsförening

18.15 Framgångsrik arbetsledning, Simon Elvnäs

19.15 Frågor och samtal

Anmäl dig senast den 9 oktober till

gunilla.johansson@akademssr.se

Välkommen!