Vi prajdar för ett inkluderande arbetsliv

Vi prajdar i år igen! För sjunde året i rad deltar Akademikerförbundet SSR i Stockholm Pride. Förbundet kommer, tillsammans med Svensk Chefsförening, att lansera en bok, hålla ett seminarium och arrangera en utbildning. Naturligtvis deltar vi även i Prideparaden och med ett bemannat tält inne i Prideparken. Vårt budskap är att ett inkluderande arbetsliv är en förutsättning för ett arbetsliv i utveckling och tillväxt.

Viktiga händelser under Prideveckan:

  • Vi arrangerar arbetsmiljöutbildningen Hen-Hon-Han om hbt-frågor ur ett arbetsrättsligt och fackligt perspektiv
  • Vi lanserar vi boken All inclusive om chefens viktiga roll för att motverka diskriminering på arbetsplatsen
  • Vi håller ett seminarium om normkritik som en modell för chefer att motverka diskriminerande attityder (Kulturhuset Stockholm, torsdag 2 augusti, kl 16-17)
  • Vårt Pridetält kommer att vara öppet och bemannat varje dag kl 14.00-01:00 från och med onsdag 1 augusti till och med lördag 4 augusti
  • Vi deltar i Prideparaden från Humlegården till Tantolunden. Kom gärna och gå med oss!

Varje dag under Prideveckan kommer Akademikerförbundet SSRs ordförande Heike Erkers, tillsammans förbundets ombudsmän och förtroendevalda, att delta i paneldiskussioner och på seminarier. Vårt budskap är att hbt- och diskrimineringsfrågan också är en arbetsmiljö- och arbetslivsfråga.

– En inkluderande arbetsmiljö är en förutsättning för ett arbetsliv i utveckling och tillväxt. Att bekämpa diskriminering och utestängning på arbetsmarknaden är en betydelsefull uppgift för oss som fackförbund och vi ser vårt engagemang på Stockholm Pride som en viktig del i detta arbete, säger förbundsordförande Heike Erkers.