Digital handledning för lönedelegater

Inbjudan riktar sig till dig som är lönedelegat inom kommun och region och som vill fördjupa dig i lönefrågor

Tillfällen

Välkommen till handledning för lönedelegater.

Inbjudan riktar sig till dig som är lönedelegat inom kommun och region och som vill fördjupa dig i lönefrågor. De kommande två handledningstillfällena kommer främst fokusera på nuläge, inflation och löneöversyn 2023. Vi bjuder in till två tillfällen per gång för att du ska kunna anmäla dig till det tillfälle som passar bäst, oavsett var i landet du arbetar.

Tid & datum:
7 december, 9.00-11.00 eller
8 december, 9.00-11.00

Handledning tema: Inflation och löneöversyn 2023

Plats:
Digitalt via teams, länk för att koppla upp sig skickas ut efter bekräftad anmälan några dagar innan själva handledningstillfället.

Ledighet:
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan.

Vid eventuella frågor kontakta Lina Schenell på lina.schenell@akademssr.se

Varmt välkommen!
Akademikerförbundet SSR