Akademikern

En del av Saco

Starka tillsammans

Som medlem i Saco, blir förbundet starkare i kampen för akademikers villkor. Som medlem hos oss får du också del av Sacos verksamhet.

Fakta: Saco

  • 23 förbund med sammanlagt 670 000 medlemmar.
  • Akademikerförbundet SSR är Sacos fjärde största förbund.

Akademikerförbundet SSR är medlemmar i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Vi är det fjärde största Sacoförbundet. 

23 olika förbund som arbetar tillsammans

Saco samlar 680 000 akademiker i 23 olika medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna utredningar och aktiviteter arbetar Saco för att akademisk utbildning ska löna sig. 

Som medlem i Akademikerförbundet SSR får du också del av Sacos versamhet, som mötesplatserna för chefer och egenföretagare och Saco Lönesök – Sveriges bästa lönestatistik.