Akademikern

Fackligt center för papperslösa

Fackligt center för papperslösa och Rätt-till-vård-initiativet

Arbetsmarknadens regler gäller lika för alla. Också för papperslösa och asylsökande. Genom Fackligt center för papperslösa ger vi stöd och hjälp till dem som råkat illa ut. Genom Rätt-till-vård-initiativet stöder vi papperslösas rätt till hälso- och sjukvård.

Fackligt center för papperslösa är ett samarbete mellan olika fackliga organisationer. Syftet är att hindra att papperslösa och asylsökande utnyttjas på arbetsmarknaden samt att ge fackligt stöd och hjälp till dem som råkat illa ut. Genom centret kan papperslösa och asylsökande få information om sina rättigheter på arbetsmarknaden och få råd om löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö direkt från erfarna ombudsmän och fackliga förtroendemän.

Alla arbetstagare har rättigheter – även papperslösa

Arbetsmarknadens regler gäller alla, även den som saknar uppehålls- eller arbetstillstånd. I Sverige är det olagligt för arbetsgivare att anställa personer som saknar arbetstillstånd. Det är heller inte tillåtet för personer utan arbetstillstånd att arbeta. En del asylsökande har rätt att arbeta.

Att det är förbjudet att anställa personer som saknar arbetstillstånd, och olagligt för dem att arbeta, innebär dock inte att den som arbetar utan arbetstillstånd saknar rättigheter. Arbetsmarknadens regler ska alltid följas, även av dem som anställer papperslösa.

De regler och lagar som gäller på arbetsmarknaden gäller också den som är papperslös. Arbetstidslagens regler om längsta arbetstid och rätt till vila och rast gäller också den som är papperslös liksom regler om en dräglig arbetsmiljö och självklart också kollektivavtalets regler om exempelvis lön.

Fackligt center för papperslösa leds av en styrelse med representanter från de olika förbund som ingår i centret. Kontakt med Centret kan man få på olika sätt. Du kan besöka oss i Stockholm på Runö Folkhögskola, Hälsobrunnsgatan 10, (T-bana Odenplan) (öppet måndagar 16.00-19.00), ringa oss på gratisnumret 020-160 10 06 eller besöka hemsidan.

Rätt till vårdinitiativet

Förbundet är sedan starten 2008 medlemmar i nätverket Rätt till vård initiativet som under många kämpat för papperslösa rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor som svenska medborgare.

Sverige som är ett land med en lång tradition av solidaritet med människor i utsatta situationer har förbundit sig att respektera och följa internationella konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter. En av dessa rättigheter handlar om rätten till hälso- och sjukvård. Sverige har under flera år kritiserats hårt bl. a av FN och dess särskilda rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt.

Därför välkomnade vi Erna Zelmins utredning i vilken hon föreslog att papperslösa skulle omfattas fullt ut av hälso- och sjukvård i Sverige. Tyvärr blev inte det regeringens förslag utan istället infördes begreppet ”vård som inte kan anstå”, något som så väl alla inblandade professioner som Socialstyrelsen gått bet på att definiera.  

I nätverket har vi tillsammans med en rad organisationer i juni 2014 undertecknat ett uttalande om just begreppet ”Vård som inte jan anstå” där vi klargör vilka principer som bör ligga till grund för prioriteringar inom vården.

1. Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället

 2. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att resurser bör fördelas efter behov och att vårdbehovet avgör tillgången till vård.

3. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas

 Socialstyrelsen har via sin webbplats utkommit med uppdaterade och sammanfattande förtydliganden om vilken hälso, sjuk- och tandvård som ett landsting ska erbjuda asylsökande och papperslösa. Bl a tydliggörs att alla barn i Sverige idag omfattas av samma rättigheter till vård, vilket innebär att alla barn under 18 år, ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda barn som är bosatta i Sverige. 

Läs mer om Vårdinitiativet på deras hemsida.

Kontaktperson hos Akademikerförbundet SSR är Maria Östberg Svanelind.