Akademikern

Öppna Högskolan

Akademikerförbundet SSR har startat kampanjen ”Öppna högskolan”

INGRESS HÄR

I samband med att förbundet fastställde sitt Utbildnings- och forskningspolitiska program – Kunskapssprång för välfärden, inleddes också en kampanj för huvudbudskapet i programmet – idén om den öppna och tillgängliga högskolan – öppen för alla oavsett ekonomiska resurser, etnicitet, kön, bakgrund med mera och med många vägar in i, och ut ur, högre utbildning.

Allt inom ramen för denna kampanj har hashtaggen #oppnahs

Få studenter från tredje världen (Sydsvenskan, 2012-04-03) 

"Studieavgifter infördes för snabbt" (Skånskan, 2012-04-02) 

Skilda åsikter om studentavgifter (Tidningen Citys skåneutgåva, 2012-04-02) 

SSR: "Fel att hasta fram stiftelser" (STs tidning Pubilkt, 2013-09-13)

 

28/7-14 "Livslön, snedrekrytering och annat som SUG aldrig verkar ha hört talas om" Jenny Grenander

15/8 -13 "Ja till relevanta sommarkurser men...", Jenny Grenander

7/5 -13 "Sossarna slänger kongressbeslut i papperskorgen" Arvid Vikman

6/11-13 Låt förslaget om högskolestiftelser vila för evigt

13/9 -13 Förhastat förslag att ombilda lärosäten till stiftelser

21/8 -14 Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

5/11-13 Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

6/8-13 Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter

24/10-12  Innovationsstödjande verksamhet vid universitet och högskolor (SOU 2012:41)

5/6-12 Befordringstjänster (HF 1993:100)

4/6-12 Innovationsstödjande verksamhet vid universitet och högskolor (U2012/2013/F)

20/2-12 Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor (U2011/7536/UH)

17/2-12 Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1)

3/11-11 SFS remisvar för eventuellt yttrande - rörande tillträde till lärosäteslokaler

27/4-11 Svart på vitt - om jämställdhet i akademin

23/10-13 De små och medelstora högskolornas betydelse, Gävle

13/9-13 Högskolestiftelser, omväg eller naturlig utveckling?, Stockholm, webbsändning kan du se här

3/7-12 "De små högskolornas betydelse", Almedalen, Visby

2/4 -12 "Är den öppna högskolan passé nu? Om avgifter inom högre utbildning", Lund, webbsändning kan du se här

27/3 -12 "Lanseringsseminarium: Den öppna högskolan - ett minne blott?!" Stockholm

 

Läs mer i förbundets kalendarium efter hand som datum fastställs: https://www.akademssr.se/kalendarium