Akademikern

Kongress 2018

Kongress 2018

Akademikerförbundet SSR håller kongress den 4–6 maj 2018 på Djurönäset.

Viktiga datum

1 januari: Mandatfördelning färdig
31 januari: Sista dag att komma in med motioner
31 januari: Sista dag att nominera personer till de val som hålls på kongessen
8 mars: Utskick av kallelse, ärendeförteckning, valberedningens förslag
22 mars: Utskick av handlingar

Motioner och nominereringar

Motioner är förslag som du vill att kongressen ska ta upp. 

På kongressen väljs personer till olika uppdrag inom förbundet, till exempel ledamöter till förbundsstyrelsen, revisorer, ombud till Sacos kongress. Nomineringar är förslag på sådana lämpliga personer. 

Motionsstopp och nomineringsstopp var den 31 januari 2018. Det går alltså inte längre att skicka in nya motioner eller nomineringar. 

Hur blir jag kongressombud?

Det är regionföreningarna som väljer kongressombud på sina årsmöten, som hålls under sista kvartalet varje år. Du kommer att få kallelse till din regionförenings årsmöte. Du kan också hitta årsmötena i kalendariet här på webben. 

Om du är intresserad av att ställa upp som kongressombud eller på något annat fackligt uppdrag i föreningen så kontaktar du din regionförenings valberedning. Kontaktuppgifter till regionföreningen hittar du här.

Jag är vald till kongressombud. När kommer handlingarna? 

Kallelse till kongressen skickas senast den 8 mars. Senast den 22 mars får du tillgång till alla handlingar. 

Vill du ställa ut på kongressen?

Kontakta tore.bengtsson@akademssr.se för mer information.