Akademikern

Allt om nomineringar

Allt om nomineringar

På kongressen väljs bland annat förbundsstyrelse för kommande tre åren. Nomineringar är förslag på personer som en vill ska väljas in i förbundsstyrelsen. Valberedningen förbereder valen genom att ta fram ett förslag till förbundsstyrelse. Förslaget presenteras senast den 8 mars 2018.

Vem kan nominera?

Alla medlemmar kan nominera personer till förbundsstyrelsen. Förbundsstadgans §10 säger ”Medlem, förening och råd har rätt att nominera…” 

De personer som nomineras ska vara tillfrågade och accepterat nomineringen. Är det en förening eller råd som nominerar skall nomineringssammanträdets protokoll bifogas. 

När ska nomineringarna vara inne?

Nomineringar ska ha inkommit senast den 31 januari 2018. Det går alltså inte längre att nominera personer till förbundsstyrelsen. 

Kontaktuppgifter till valberedningen

Eva Holmberg (sammankallande) 
0706-91 45 70
evaholmberg@telia.com

Kjell Jonsson
0730-74 79 62
kjell.o.jonsson@telia.com

Johanna Morgensterns
0733-83 32 89
johannamorgensterns@hotmail.com

Markus Åsberg
0702-23 20 80 
markus.asberg75@gmail.com

Sara Öström
0768-50 48 00
zuperzara@hotmail.com