Akademikern

Projekt vi stöder

Projekten vi stöder

Genom ett samarbete med Olof Palmes Internationella Center stöder Solidaritetsfonden projekt som syftar till att stärka uppbyggnaden av det civila samhället i tre utvalda geografiska områden. Formen för samarbetet sker genom att förbundet är fadder för utpekade projekt.

Sydafrika

I Sydafrika bidrar Solidaritetsfonden till två projekt.

I det ena projektet är den lokala samarbetsorganisationen Workers World Media Productions (WWMP). Projektet syftar till att stärka de ingående fackliga organisationerna i sitt opinionsbildande arbete om grundläggande fackliga frågor i huvudsak genom radioproduktion.

I det andra projektet är den lokala samarbetsorganisationen Labour Research Service (LRS). Projektet syftar till att undersöka hur fackliga organisationer kan ha en viktig roll i arbetet med att implementera och utvärdera den nya nationella HIV/Aids planen på arbetsplatser.

Burma

I Burma bidrar Solidaritetsfonden till att stödja ett projekt som syftar till att utbilda unga kvinnor i ett praktikantprogram med målsättningen att öka utrymmet för kvinnor i det burmesiska samhället samt att stärka den burmesiska demokratirörelsen. Den lokala samarbetsorganisationen heter Alternative Asean Network for Burma (ALTSEAN).

Palestina

I Palestina bidrar Solidaritetsfonden till flera projekt. För närvarande stöder fonden Al Marfa Menta Health Association  i Östra Jerusalem i ett projekt som är inriktat på kvinnor och deras familjer, skolelever, lärare samt också studenter i psykologi och socialt arbete vid Al Quds universitet.