Akademikern

Etiska koder, policies och program

Etiska koder, policies och program

Etiska koder, policies och program är centrala policytexter. De beslutas av förbundsstyrelsen.

Etiska koder

Akademikerförbundet SSR har tagit fram etiska koder för flera yrkesområden. De går igenom centrala etiska frågeställningar och resonemang som är relevanta för respektive yrkesgrupp. De innehåller också fallbeskrivningar att resonera kring. Alla etiska koder kan laddas ner kostnadsfritt här, förutom den etiska koden för chefer,  Etik och ledarskap, som finns utgiven hos Liber.

Policies och program

Förbundets policies och program tar upp centrala frågeställningar och våra politiska förslag gällande en viss yrkesgrupp eller viktiga politikområden. Policies och program beslutas av förbundsstyrelsen. Alla policies och program kan laddas ner som pdf här.