Akademikern

Rapporter

Rapporter

Titel Datum
Sänk personalnotan med bättre villkor 2017-11-22
Chef inom omsorgsverksamhet, ett tufft uppdrag 2017-06-21
Hur värderar kommunerna sina chefer? 2017-03-07
PM - Åtgärder för ett längre arbetsliv 2016-10-11
Stäng lönegapet. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 sep 2016. 2016-10-04
PM - tillgång till lärosätena för de högskolestuderandes fackliga organisationer (11-03-31) 2016-06-15
Öppet Sverige: Delrapport: Migrationsverket: Den första tiden i det nya landet (16-03-11) 2016-04-18
Öppet Sverige: Delrapport: Boende, från ankomst till uppehållstillstånd (16-03-11) 2016-04-18
Så minskar vi kommunernas sjuktal! (16-04-15) 2016-04-18
För jämställda löner ‐ mer lönespridning till kvinnorna! 2016-03-04
Öppet Sverige: Delrapport om hälsa (15-12-10) 2015-12-10
Öppet Sverige: Regional rapport: Skåne (15-11-30) 2015-12-02
Öppet Sverige - Regional rapport: Örebro län (15-11-18) 2015-11-18
Öppet Sverige - Regional rapport: Jämtland (15-10-15) 2015-11-17
Öppet Sverige: Delrapport om ensamkommande barn (15-10-20) 2015-10-20
Reflektioner runt trepartssamtal om nyanlända (15-06-15) 2015-06-15
Reflektioner runt trepartssamtal om sjukskrivningar (15-05-22 ) 2015-06-15
Öppna systemen! - När 3000 proffs får säga sitt om migration (2015-05-08) 2015-05-28
Bemanningsbolag i socialtjänsten, 2014-11 2015-01-13
Elevhälsan: Om behovet av fler skolkuratorer 2015-01-09
Personalomsättning, arbetsvillkor och kompetens i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 2014-12-03
LSS - målsättningen som försvann 2014-09-30
Försörjningsstödstagare Riket 2013; (2014-09-18) 2014-09-17
Idébank - utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt (2014-04-02) 2014-04-10
Året då a-kassan blev lägre än försörjningsstöd (2014-04-07) 2014-04-07
Valideringsår rapport (2013-10-24) 2014-02-21
Lönekartläggning - Försummad lagstiftning i kommuner och landsting 2013-10-21
Försörjningsstödets framtid (2013-07-03) 2013-08-21
Matlåda, med eller utan samtal? 2013-07-31
Bilaga: Karriäravtal (2012-11-06) 2012-11-07
Karriäravtal (2012-10-03) 2012-10-03
Rörlighetsavtal - Kollektivavtalens andra vår (2012-05-11) 2012-05-14
Hög tid för jämställda löner (2012-02-10) 2012-05-14
Rörlighet - lag eller lagom (2010-05-19) 2010-05-19