Webbinarium: Diskriminering 

Textskylt: Åtta webbinarier om diskriminering

Välkommen till webbinarium på temat Diskriminering 

Akademikerförbundet SSR bjuder in till en seminarieserie på temat diskriminering.  

Under våren arrangerades tre webbinarier på temat 

  • Introduktion till Diskrimineringslagen 

  • Introduktion till Aktiva åtgärder 

  • Introduktion till Lönekartläggning 

Alla dessa finns att titta på nu i efterhand. Klicka här för att komma till filmerna.

Eftersom så många visade intresse för föreläsningarna återkommer vi i höst och erbjuder ytterligare seminarier. 

31 juli kl. 11:30-13:00 (Pride-veckan)   

  • Seminarium utifrån Diskrimineringsgrunderna Sexuell läggning         & Könsöverskridande identitet 

Föreläsare Maja Rajs och Malin Fröjmark, ombudsmän Akademikerförbundet SSR 

Anmäl dig senast … via… 

  

31 augusti kl. 11:30-13:00 

  • Seminarium utifrån Diskrimineringsgrunden Kön  

Föreläsare Maja Rajs och Malin Fröjmark, ombudsmän Akademikerförbundet SSR 

Anmäl dig senast … via… 

 

5 september kl. 11:30-13:00 

  • Seminarium utifrån Diskrimineringsgrunderna Etnisk tillhörighet & Religion/Trosuppfattning  

Föreläsare Yonnas Seyoum, utvecklingsledare för projektet Vidga Normen i Praktiken vid Länsstyrelsen i Stockholm samt Maja Rajs och Malin Fröjmark, ombudsmän Akademikerförbundet SSR 

Anmäl dig senast … via… 

  

11 september kl. 11:30-13:00 

  • Seminarium utifrån Diskrimineringsgrunden Funktionsnedsättning   

Föreläsare Mikael Klein, Intressepolitisk chef Funktionsrätt Sverige samt Maja Rajs och Malin Fröjmark, ombudsmän Akademikerförbundet SSR 

Anmäl dig senast … via… 

  

18 september kl. 11:30-13:00 

  • Seminarium utifrån Diskrimineringsgrunden Ålder   

Föreläsare Marianne Rundström, journalist och ambassadör för Delegation för främjande av äldre arbetskraft samt Maja Rajs och Malin Fröjmark, ombudsmän Akademikerförbundet SSR 

Anmäl dig senast … via…   

 

Hur: Efter anmälan kommer en inbjudan till att följa seminariet via Teams skicka ut. 

Vid frågor vänd dig till XXX.  

Varmt välkommen! 
Akademikerförbundet SSR