Forskning om UUA

310384_1.jpg

Forskning: Ta hänsyn till hjärnan på arbetsplatsen

Sju saker online samtidigt – det är vad våra hjärnor maximalt klarar av. Hur ska vi då digitalisera så att våra arbetsplatser passar alla? Det har Katarina Gospic, hjärnforskare och författa... Läs mer

Cover Image 2.png

Forskning: Låt konkreta situationer visa vägen

Konkreta situationer kan visa vad som hindrar delaktighet på arbetsplatsen. Dessa hinder behöver jobbas bort och UUA har verktygen som krävs, enligt Per-Olof Hedvall, forskare vid Lunds univ... Läs mer

pexels-tim-hartelt-4808424.jpg

Forskning: Bejaka olikheter – då trivs alla bättre

Individanpassa ledarskapet, då blir arbetsmiljön mer inkluderande för alla. Delfin-modellen är ett sätt att nå dit, enligt Stefan Tengblad, professor i HRM (Human Resource Management) vid Gö... Läs mer

Åsa WN_bild.jpg

Forskning: Så blir design en förändrande kraft

Design kan användas strategiskt för att skapa inkluderande miljöer, även inom arbetslivet. Åsa Wikberg Nilsson, docent i design vid Luleå Tekniska Universitet, berättar om metoderna som fung... Läs mer

priscilla-du-preez-K8XYGbw4Ahg-unsplash.jpg

Forskning: Kunskap om psykisk sjukdom kan gynna alla

Chefer behöver mer utbildning om vanlig psykisk sjukdom, visar ny forskning från Göteborgs universitet. Utbildning spelar nämligen roll för åtgärderna. ”Kunskapen kan i sin tur gynna alla på... Läs mer

Karin 1.jpg

Forskning: Så kommer allas kompetens till sin rätt

Tid för reflektion, relationell klokskap och ett lyssnande ledarskap. Det är några förutsättningar för att en arbetsplats ska kunna bli inkluderande, enligt Karin Berglund, professor i föret... Läs mer

JojannekevdToorn_EvR_0489.jpeg

Professor i hbtq: Ny metod för inkludering

Hbtq-personers arbetsmiljö är sämre än andras, visar forskning. För att komma åt problemet har Jojanneke van der Toorn, professor i hbtq-frågor i Nederländerna, tillsammans med kolleger utve... Läs mer

ldellve2.png

Forskning: Nära och tjänande ledarskap gynnar alla

Som chef ska man inte bara leda, utan även tjäna sina medarbetare. Det nära ledarskapet i ett klimat av tillit och lärande är bäst för alla, enligt Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap ... Läs mer

Unknown.jpeg

Forskning: "Ekonomiskt vansinne med billighetsprodukter"

Att utforma arbetsplatser universellt från början gynnar alla. Kopplingen mellan god ergonomi, kvalitet och produktivitet har Jörgen Eklund, professor i ergonomi på KTH, kartlagt i ett 40-ta... Läs mer

Malin-Lindberg-ltu_FotoTomasBergman.jpg

Forskning: Så kan din arbetsplats inkludera fler

Vad krävs för att organisationer och samhälle inte ska lämna några grupper utanför? Några framgångsfaktorer för inkluderande arbete på nya sätt har nu identifierats i forskning, ledd av prof... Läs mer

PeO Hedvall med illustration2.jpg

När isolering blir mainstream händer något

Nöden är uppfinningarnas moder. I kölvattnet på covid-19 får massvis av anställda uppleva en del av de begränsningar som personer med funktionsnedsättning tvingas hantera varje dag. Läs mer

författarna kunskapsöversikt UUA 6.png

Fem forskare skriver om ingredienserna till Universell Utformning av Arbetsplatser

En kunskapsöversikt för dig som bättre vill förstå hur nytänkande metoder för inkludering och hållbarhet skapar vinnande organisationer. Läs mer