Steg 2 Fördjupningsutbildning i social arbetsmiljö

Kursledare samtalar med varandra medan kursdeltagare tittar intresserat på.

Du som har blivit antagen till kursen hittar allt kursmaterial på denna sida.

I den upplevelsebaserade utbildningen ”Universellt Utformade Arbetsplatser” (UUA) får du övergripande kunskap för att kunna påbörja en process att utforma din arbetsplats på ett universellt sätt. 

Är du inte anmäld till en kurs ännu hittar du all information här.

Läs även

UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

Arbetsplatser ger mer när de är till för alla. Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Läs mer

Vilket arbetsliv vill vi ha år 2070?

När Sverige närmar sig år 2070 har landet varit tvunget att kraftsamla för att hålla välfärden på samma nivå som idag. Kommer vår framtid att vara anpassad efter alla? Vilka får jobb på framtidens arbetsmarknad? 

Läs mer

Världens mest tillgängliga kontor

Det kostar skjortan att bygga nytt idag och när kravs ställs på tillgänglighet heter det att det blir för dyrt. Danska Handicaporganisationernes Hus vittnar om något annat. Myten om att det är dyrt att bygga tillgängligt måste dö.

Läs mer

Med målet att förändra arbetslivet

Universell utformning av arbetsplatser är ett perspektivskifte. Ett sätt att se på arbetslivet och att samtidigt radikalt förändra det. Ingen lätt match, men en viktig byggsten i arbetet för en inkluderande arbetsplats och ett hållbart arbetsliv fritt från diskriminering och utanförskap. 

Läs mer