Gå en utbildning om UUA

Anmäl dig till någon av våra olika utbildningar om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA).

UUA är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. Här kan du läsa mer om UUA.  

Länkar för anmälan hittar du under respektive kurs - klicka på de blå rutorna nedan.  

Du kommer få bred kunskap om UUA, bland annat om:

 • Från FN-stadgar till aktiva åtgärder
 • Normalläget – om normer, värderingar och fördomar
 • Förebyggande arbete och aktiva åtgärder
 • Verktyg som stödjer en sund arbetsmiljö
 • Nyttoaspekter – what’s in it for us?  
 • Sju principer för universell utformning  
 • Organisation – ramverk och spelregler
 • Rekrytering och kompetensförsörjning – employer branding

"Jag tycker att perpektivskiftet var jättespännande"
Patricia Evans, Systembolaget, Strategisk kompetensutveckling

Hela utbildningspaketet består av fem utbildningar – en övergripande grundutbildning och därefter valfritt antal fördjupningsutbildningar inom följande områden:

 • Fysisk arbetsmiljö
 • Social arbetsmiljö
 • Rekrytering och kompetensförsörjning
 • Organisation och ledarskap

Grundutbildningen är en dag lång (kl 09.00-16.30) och ges på flera orter i landet. Den kan även ges vid efterfrågan. Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

"Engagerande föreläsare som verkligen gav järnet vilket smittade av sig på deltagarna"
Deltagare på grundutbildning i UUA

Varje fördjupningsutbildning består av teoripass blandat med övningar, hemuppgifter, poddar med mera. Vid varje utbildningstillfälle kommer du själv att bidra till utveckling av utbildningen. Fördjupningsutbildningarna kommer att genomföras augusti 2019 till och med mars 2020.

Fördjupningsutbildningarna ges på olika orter i landet. Utbildningen består av två separata dagar kl 9.00-16.30, fördelat på cirka tre månader. Utöver de två utbildningsdagarna tillkommer hemuppgifter som ska genomföras mellan dag ett och dag två. 

Filmad föreläsning

Dolores Kandelin Mogard berättar om UUA under ett frukostseminarium på OFR i april 2019.

Klicka här för att se filmen på Youtube.

 • Grundutbildningen är en första, generell, utbildning som ger en helhetsbild av universell utformning av arbetsplatser. Här får du en övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Anmäl dig här till grundutbildningen

 • Grundutbildningen är en första, generell, utbildning som ger en helhetsbild av universell utformning av arbetsplatser. Här får du en övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Anmäl dig här till grundutbildningen

 • Arbetsplatsens utformning spelar också stor roll då det gäller att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. Hur ska den fysiska arbetsmiljön vara för att göra verksamhetens aktiviteter möjlig för alla? Universell utformning handlar om att utforma den fysiska miljön på arbetsplatsen så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria. 

  Anmäl dig här till fördjupningsutbildning i fysisk arbetsmiljö

  Här finns mer information för dig som redan är antagen.

   

 • Arbetsplatsens utformning spelar också stor roll då det gäller att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. Hur ska den fysiska arbetsmiljön vara för att göra verksamhetens aktiviteter möjlig för alla? Universell utformning handlar om att utforma den fysiska miljön på arbetsplatsen så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria. 

  Anmäl dig här till fördjupningsutbildning i fysisk arbetsmiljö

  Här finns mer information för dig som redan är antagen.

   

 • En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. En arbetsmiljö som är bra för personer med ohälsa, har särskilda behov eller är utrikesfödda, är också bra för alla. Hur ser den universella sociala arbetsmiljön ut? Kommunikation, värderingar, jargong, klimat – hur upplevs den sociala arbetsmiljön olika av olika människor? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Anmäl dig här till fördjupningsutbildning i social arbetsmiljö

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. En arbetsmiljö som är bra för personer med ohälsa, har särskilda behov eller är utrikesfödda, är också bra för alla. Hur ser den universella sociala arbetsmiljön ut? Kommunikation, värderingar, jargong, klimat – hur upplevs den sociala arbetsmiljön olika av olika människor? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Anmäl dig här till fördjupningsutbildning i social arbetsmiljö

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • Universell utformning av arbetsplatser ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Det förutsätter också ett betydande mått av social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter. Vilka krav ställs på ledarskapet på en universellt utformad arbetsplats? Hur organiserar vi verksamheten så att fler kan komma in och så att vi kan ta vara på allas kompetenser? Hur leder man olika? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Anmäl dig här till fördjupningsutbildning i organisation och ledning

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • Universell utformning av arbetsplatser ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Det förutsätter också ett betydande mått av social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter. Vilka krav ställs på ledarskapet på en universellt utformad arbetsplats? Hur organiserar vi verksamheten så att fler kan komma in och så att vi kan ta vara på allas kompetenser? Hur leder man olika? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Anmäl dig här till fördjupningsutbildning i organisation och ledning

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

Läs även

Kontor för alla

Det kostar skjortan att bygga nytt och när krav ställs på tillgänglighet heter det att det blir för dyrt. Danska Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, utanför Köpenhamn vittnar om något annat. Slutanvändarna måste ta plats i projektrummet och myten om att det är dyrt att bygga till- och frångängligt måste dö.

Läs mer