Anmälan

Vi utbildar dig i framtidens universella utformning av arbetsplatsen.

Vi behöver ändra perspektiv och tänka rätt från början för att få ett långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv. 

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar med ökande rekryteringsbehov, en ökande psykisk ohälsa och sjukskrivningar som drabbar allt fler. Ett hållbart arbetsliv där alla ryms och alla människors olikheter tas tillvara borde därför vara en självklarhet. Det är det inte. Nu behöver vi ändra perspektiv och tänka rätt från början för att få ett långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv.

Vad är universell utformning av arbetsplatser?

En universellt utformad arbetsplats är från början inkluderande och behöver inte i efterhand anpassas eller specialutformas. Den passar de allra flesta och rymmer, värdesätter och tar tillvara olikheter.

Varför ska du gå utbildningen?

Genom en UUA-utbildning får du ökade kunskaper om hur fysisk och social arbetsmiljö samspelar med rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsorganisation, så att en inkluderade arbetsmiljö kan skapas på din arbetsplats. 

Vad ingår i en UUA-utbildning?

Hela utbildningspaketet består av fem utbildningar – en övergripande grundutbildning och därefter valfritt antal fördjupningsutbildningar inom följande områden:

 • Fysisk arbetsmiljö
 • Social arbetsmiljö
 • Rekrytering och kompetensförsörjning
 • Organisation och ledarskap

Varje fördjupningsutbildning består av teoripass blandat med övningar, hemuppgifter, poddar med mera. Vid varje utbildningstillfälle kommer du själv att bidra till utveckling av utbildningen. Fördjupningsutbildningarna kommer att genomföras augusti 2019 till och med mars 2020. Vi öppnar för anmälningar till fördjupningsutbildningarna under våren 2019.

Klicka på de blå rutorna för anmälan till grundutbildningen och respektive fördjupningsutbildning.

Filmad föreläsning

Dolores Kandelin Mogard berättar om UUA under ett frukostseminarium på OFR i april 2019.

Klicka här för att se en filmen på Youtube.

 • Grundutbildningen är en första, generell, utbildning som ger en helhetsbild av universell utformning av arbetsplatser. Här får du en övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Utbildningen ges på flera orter i landet och kan i övrigt även ges vid efterfrågan.

  Anmäl dig här

 • Grundutbildningen är en första, generell, utbildning som ger en helhetsbild av universell utformning av arbetsplatser. Här får du en övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Utbildningen ges på flera orter i landet och kan i övrigt även ges vid efterfrågan.

  Anmäl dig här

 • En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. En arbetsmiljö som är bra för personer med ohälsa, har särskilda behov eller är utrikesfödda, är också bra för alla. Hur ser den universella sociala arbetsmiljön ut? Kommunikation, värderingar, jargong, klimat – hur upplevs den sociala arbetsmiljön olika av olika människor?

  Här får du kunskap i hur den sociala arbetsmiljön kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här?

  Utbildningen ges på olika orter i landet. Utbildningen består av två dagar, fördelat på cirka tre månader. Utöver de två utbildningsdagarna tillkommer hemuppgifter som ska genomföras mellan dag ett och dag två. Utbildningstiden är varje dag klockan 9.00 – 16.30.

  Anmäl dig här 

 • En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. En arbetsmiljö som är bra för personer med ohälsa, har särskilda behov eller är utrikesfödda, är också bra för alla. Hur ser den universella sociala arbetsmiljön ut? Kommunikation, värderingar, jargong, klimat – hur upplevs den sociala arbetsmiljön olika av olika människor?

  Här får du kunskap i hur den sociala arbetsmiljön kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här?

  Utbildningen ges på olika orter i landet. Utbildningen består av två dagar, fördelat på cirka tre månader. Utöver de två utbildningsdagarna tillkommer hemuppgifter som ska genomföras mellan dag ett och dag två. Utbildningstiden är varje dag klockan 9.00 – 16.30.

  Anmäl dig här 

 • En breddad rekryteringsbas och användning av medarbetarnas kompetens på rätt sätt är nödvändigt för att komma tillrätta med den rådande kompetensförsörjningsbristen. Hur tar vi vara på den potential som finns hos personer med funktionsnedsättningar och utrikesfödda? Hur kan verksamheters strategiska kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser utformas på ett universellt sätt?

  Här får du kunskap i hur rekrytering och kompetensförsörjning kan utformas så alla olikheter som finns i samhället kan tas vara på. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här? 

  Utbildningen ges på olika orter i landet. Utbildningen består av två dagar, fördelat på cirka tre månader. Utöver de två utbildningsdagarna tillkommer hemuppgifter som ska genomföras mellan dag ett och dag två. Utbildningstiden är varje dag klockan 9.00 – 16.30. 

  Anmäl dig här 

   

 • En breddad rekryteringsbas och användning av medarbetarnas kompetens på rätt sätt är nödvändigt för att komma tillrätta med den rådande kompetensförsörjningsbristen. Hur tar vi vara på den potential som finns hos personer med funktionsnedsättningar och utrikesfödda? Hur kan verksamheters strategiska kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser utformas på ett universellt sätt?

  Här får du kunskap i hur rekrytering och kompetensförsörjning kan utformas så alla olikheter som finns i samhället kan tas vara på. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här? 

  Utbildningen ges på olika orter i landet. Utbildningen består av två dagar, fördelat på cirka tre månader. Utöver de två utbildningsdagarna tillkommer hemuppgifter som ska genomföras mellan dag ett och dag två. Utbildningstiden är varje dag klockan 9.00 – 16.30. 

  Anmäl dig här 

   

 • Arbetsplatsens utformning spelar också stor roll då det gäller att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. Hur ska den fysiska arbetsmiljön vara för att göra verksamhetens aktiviteter möjlig för alla? Universell utformning handlar om att utforma den fysiska miljön på arbetsplatsen så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder.

  Här får du kunskap i hur den fysiska arbetsmiljön kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här?

  Utbildningen ges på olika orter i landet. Utbildningen består av två dagar, fördelat på cirka tre månader. Utöver de två utbildningsdagarna tillkommer hemuppgifter som ska genomföras mellan dag ett och dag två. Utbildningstiden är varje dag klockan 9.00 – 16.30.

  Anmäl dig här 

 • Arbetsplatsens utformning spelar också stor roll då det gäller att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. Hur ska den fysiska arbetsmiljön vara för att göra verksamhetens aktiviteter möjlig för alla? Universell utformning handlar om att utforma den fysiska miljön på arbetsplatsen så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder.

  Här får du kunskap i hur den fysiska arbetsmiljön kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här?

  Utbildningen ges på olika orter i landet. Utbildningen består av två dagar, fördelat på cirka tre månader. Utöver de två utbildningsdagarna tillkommer hemuppgifter som ska genomföras mellan dag ett och dag två. Utbildningstiden är varje dag klockan 9.00 – 16.30.

  Anmäl dig här 

 • Universell utformning arbetsplats ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Det förutsätter också ett betydande mått av social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter. Vilka krav ställs på ledarskapet på en universellt utformad arbetsplats? Hur organiserar vi verksamheten så att fler kan komma in och så att vi kan ta vara på allas kompetenser? Hur leder man olika?

  Här får du kunskap i hur organisation och ledning kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här?

  Utbildningen ges på olika orter i landet. Utbildningen består av två dagar, fördelat på cirka tre månader. Utöver de två utbildningsdagarna tillkommer hemuppgifter som ska genomföras mellan dag ett och dag två. Utbildningstiden är varje dag klockan 9.00 – 16.30.

  Anmäl dig här 

 • Universell utformning arbetsplats ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Det förutsätter också ett betydande mått av social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter. Vilka krav ställs på ledarskapet på en universellt utformad arbetsplats? Hur organiserar vi verksamheten så att fler kan komma in och så att vi kan ta vara på allas kompetenser? Hur leder man olika?

  Här får du kunskap i hur organisation och ledning kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här?

  Utbildningen ges på olika orter i landet. Utbildningen består av två dagar, fördelat på cirka tre månader. Utöver de två utbildningsdagarna tillkommer hemuppgifter som ska genomföras mellan dag ett och dag två. Utbildningstiden är varje dag klockan 9.00 – 16.30.

  Anmäl dig här 

Läs även

Kontor för alla

Det kostar skjortan att bygga nytt och när krav ställs på tillgänglighet heter det att det blir för dyrt. Danska Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, utanför Köpenhamn vittnar om något annat. Slutanvändarna måste ta plats i projektrummet och myten om att det är dyrt att bygga till- och frångängligt måste dö.

Läs mer