Välkommen till en grundutbildning om framtidens Universellt Utformade Arbetsplatser

Kursdeltagare tittar intresserat på föreläsaren.

Du som har blivit antagen till grundutbildningen hittar allt kursmaterial på denna sida.

I den upplevelsebaserade utbildningen ”Universellt Utformade Arbetsplatser” (UUA) får du övergripande kunskap för att kunna påbörja en process att utforma din arbetsplats på ett universellt sätt.  

Grundutbildningen består av två steg över tid. Därefter tar möjliga fördjupningsutbildningar vid.

Steg 1 i grundutbildningen består i sin tur av tre delar. Denna del av kursen genomför du på egen hand innan steg 2.

  • ett inspelat seminarium från Almedalen 2019 (ca 53 min, teckentolkat), 
  • en broschyr om UUA och vad universell utformning i grunden handlar om,
  • en checklista från DO om kraven på att arbeta med aktiva åtgärder i arbetslivet utifrån Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder.

Dessa tre delar ger en bra introduktion till det vi kommer att gå igenom under grundutbildningen. Räkna med drygt en timme för de tre delarna i steg 1. Vår rekommendation är att du gör detta några dagar innan vi träffas på Grundutbildningen steg 2.

Steg 2 i grundutbildningen är vår fysiska träff som du redan har anmält dig till.

Grundutbildningen omfattar en dag + förberedande uppgifter och ges på olika platser över landet. I din mailbekräftelse framgår var utbildningen anordnas, hur tillgängligheten ser ut och vilka tider som gäller för dig. 

Varmt välkommen!

Kursmaterialet består av detta filmade seminarium från Almedalen samt dokumenten Universella Arbetsplatser och Aktiva åtgärder checklista från DO.

Läs även

Hur kan nya lokaler bidra till en arbetsplats där varje anställd kommer till sin rätt?

ALMEDALSVECKAN. Vasakronan och Randstad berättar om hur de använt Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA) vid utformningen av nya huvudkontor.

Läs mer

Med målet att förändra arbetslivet

Universell utformning av arbetsplatser är ett perspektivskifte. Ett sätt att se på arbetslivet och att samtidigt radikalt förändra det. Ingen lätt match, men en viktig byggsten i arbetet för en inkluderande arbetsplats och ett hållbart arbetsliv fritt från diskriminering och utanförskap. 

Läs mer

Kontor för alla

Det kostar skjortan att bygga nytt och när krav ställs på tillgänglighet heter det att det blir för dyrt. Danska Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, utanför Köpenhamn vittnar om något annat. Slutanvändarna måste ta plats i projektrummet och myten om att det är dyrt att bygga till- och frångängligt måste dö.

Läs mer