Välkommen till en grundutbildning om framtidens Universellt Utformade Arbetplatser

I den upplevelsebaserade utbildningen ”Universellt Utformade Arbetsplatser” (UUA) får du övergripande kunskap för att kunna påbörja en process att utforma din arbetsplats på ett universellt sätt. 

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar med ökande rekryteringsbehov, en ökande psykisk ohälsa och sjukskriv-ningar som drabbar allt fler. Ett hållbart arbetsliv där alla ryms och alla människors olikheter tas tillvara borde därför vara en självklarhet. Det är det inte. Nu behöver vi ändra perspektiv och tänka rätt från början för att få ett långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv.

Vad är universellt utformning av arbetsplatser?

En universellt utformad arbetsplats är från början inkluderande och behöver inte i efterhand anpassas eller specialutfor-mas. Den passar de allra flesta och rymmer, värdesätter och tar tillvara olikheter.

Varför ska du gå utbildningen?

Genom en UUA-utbildning får du ökade kunskaper om hur fysisk och social arbetsmiljö samspelar med rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsorganisation, så att en  inkluderade arbetsmiljö kan skapas på din arbetsplats. 

Vad ingår i en UUA-utbildning?

Hela utbildningspaketet består av fem utbildningar – en övergripande grundutbildning och därefter valfritt antal fördjupningsutbildningar inom följande områden:

  • Fysisk arbetsmiljö
  • Social arbetsmiljö
  • Arbetsorganisationens utformning och ledarskap
  • Kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser

Utbildningen består av teoripass blandat med övningar, hemuppgifter, poddar med mera. Vid varje utbildningstillfälle kommer du själv att bidra till utveckling av utbildningen.

Steg 1 Grundutbildning

Grundutbildningen är en första, generell, utbildning som ger en helhetsbild av universell utformning av arbetsplatser. Här får du en övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Utbildningen ges på flera orter i landet och kan i övrigt även ges vid efterfrågan.

Anmäl dig genom att klicka här.

Läs även

UUA – Universellt utformade arbetsplatser

I arbetet med UUA - Universellt Utformade Arbetsplatser förenar Akademikerförbundet SSR förbundets värdegrund och det fackliga uppdraget med medlemmarnas yrkeskompetenser. Det handlar om ett jämlikt arbetsliv för alla, en sund arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. 

Läs mer