Häng med i avtalsrörelsen

Nu är det dags att förnya och förbättra alla våra olika kollektivavtal. Följ oss här för hänga med i avtalsrörelsen. 

Här kan du se hela frukostseminariet om parternas ansvar för jämställda löner.

Akademikerförbundet SSR har många olika avtal över hela arbetsmarknaden, men i grova drag ser det ungefär ut på följande sätt:

 • Förbundet samlar in förslag från medlemmarna och formulerar avtalskrav under hösten
 • Distriktsföreningarna ordnar ett avtalsråd 14 november
 • Avtalsrådet är rådgivande organ till förbundsstyrelsen inför en avtalsrörelse
 • Förbundet lämnar in förslag på förändringar (yrkanden) till arbetsgivaren innan årsskiftet
 • Förhandlingar pågår under våren
 • Nytt avtal förväntas vara klart 1 april
 • Efter att det centrala kollektivavtalet är klart kallar din arbetsgivare facken till en överläggning för att starta upp de lokala förhandlingarna

Tidsplanen kan variera beroende på vilket kollektivavtal din arbetsgivare följer.  

Du som medlem kan:

  Du som är förtroendevald kommer att kunna få en avtalsutbildning.

  Läs ombudsman Lars-Erik Ekbäck Erikssons analys av nuläget i Akademikerbloggen.

  Vad hände under avtalsrådet? Videon öppnas i nytt fönster.

  Förhandlingschef Markus Furuberg intervjuar förbundsordförande Heike Erkers. Videon öppnas i nytt fönster.

  Ombudsman Malin Fröjmark intervjuar förhandlingschef Markus Furuberg. Videon öppnas i nytt fönster.

  Det finns cirka 670 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Av dem ska 485 avtal som omfattar 2,8 miljoner anställda omförhandlas.

  Diagrammet visar de avtal som löper ut 2020. Gå in på Medlingsinstitutets hemsida för att läsa mer.

  Vad är egentligen en avtalsrörelse?

  Ombudsman Erik Magnusson intervjuar förhandlingschef Markus Furuberg. Videon öppnas i nytt fönster.

  Yrkanden

  Den 16 december lämnade Akademikerförbundet SSR och Vision in sina avtalskrav inför förhandlingen med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Läs yrkandet i sin helhet här, och pressmeddelandet här

  Tecknade avtal 

  Den 4 december undertecknade SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020. Läs pressmeddelandet här, och principöverenskommelsen nedan. 

  Läs även

  ”Det är läge för mindre snack och mer pengar, nu” 

  Kommunal går in i den här avtalsrörelsen utanför LO-samordningen i syfte att få till rejäla lönelyft för sina yrkesutbildade välfärdsarbetare utöver det så kallade märket. De vill lyckas med det man fick till 2016 när undersköterskorna fick rejäla lönelyft, men nu ska fler välfärdsgrupper med. Men övriga LO ville inte. Samhällsvetarpodden pratar med Tobias Baudin, ordförande i fackförbundet Kommunal om var skon klämmer. Ursula Berge ställer frågorna.  

  Läs mer

  Nu förbereds 2020 års avtalsrörelse

  I höst går arbetet med att förbereda 2020 års avtalsrörelse in i ett intensivt skede. Vad innebär det, och vilka avtalsområden kommer förhandlas?

  Läs mer

  Medlarchefen inför avtalsrörelsen

  Vi närmar oss med stormsteg en avtalsrörelse för nästan tre miljoner anställda. Kommer ”märket” att hålla och kommer vi att se relativlöneförskjutningar? Veckans Samhällsvetarpodden tar pulsen på den nytillträdda GDn för Medlingsinstitutet Irene Wennemo inför det elddop hon och hennes myndighet nu kanske står inför. Simon Vinge, chefsekonom och Ursula Berge, samhällspolitisk chef ställer frågorna.

  Läs mer

  Nu kan du påverka dina chefsvillkor

  Under året löper många avtal på svensk arbetsmarknad ut för att sedan omförhandlas under 2020. Förberedelserna inför denna avtalsrörelse är i full gång, och din röst behövs. 

  Läs mer

  PTK, LO och Svenskt Näringsliv överens om att fortsätta förhandla

  Idag har parterna i den privata sektorn, i en avsiktsförklaring, kommit överens om att fortsätta förhandla om trygghet och flexibilitet i arbetslivet, en framtida ny modell för kompetensutveckling och omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Akademikerförbundet SSR ingår, som ett av många fackförbund, i PTK.

  Läs mer

  Bjud in parterna till samtal om omställning, Nordmark

  Vi uppmanar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att snarast bjuda in parterna på den svenska arbetsmarknaden till en konstruktiv diskussion om en av svensk arbetsmarknads största utmaningar någonsin: att klara kompetensförsörjningen i en vikande konjunktur, skriver ordförandena för Kommunal, Offentliganställdas förhandlingsråd, Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona och Akademikeralliansen.

  Läs mer

  Avtalskrav inför förhandlingen med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation (SKAO)

  AVTALSRÖRELSEN. 14 januari 2020 lämnade Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknad förbund in sina yrkanden inför avtalsförhandlingen med SKAO. Avtalen som ses över är Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA), Traktamentsavtalet, Utlandsavtalet och kollektivavtal om personalpolitiska rådet (PRK) . I yrkandena har hänsyn tagits till behovet av ett hållbart arbetsliv samt behovet av att bilda akademikerföreningar inom Svenska kyrkan.

  Läs mer