Avtal 2020

Under 2020 är det dags att förnya och förbättra många av våra olika kollektivavtal. Följ oss här för hänga med i avtalsrörelsen. 

Nu återupptas förhandlingarna om ett nytt löne- och villkorsavtal

Efter sommarens uppehåll är förhandlingarna om ett nytt avtal inom kommun och region i gång igen. Förhandlingarna om det nya avtalet, HÖK 17, förväntas vara klara till den 31 oktober. Läs mer här

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp till hösten

Parterna i kommuner och regioner har enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Läs mer om vad det innebär här.

Förhandlingarna om nya kollektivavtal inom industrins område skjuts upp 

Förhandlingarna om kollektivavtalen inom industrins område skjuts upp till och med den 31 oktober 2020 med anledning av coronaviruset och förhandlingarna pausas tillfälligt. Om kollektivavtalen inte skjutits upp skulle de ha varit klara den 31 mars 2020.  

Även förhandlingar och avtal på andra avtalsområden skjuts upp  

Eftersom kollektivavtalen på industrins område sätter det så kallade ”märket” som påverkar större delen av avtalsrörelsen, kommer förhandlingarna även på andra avtalsområden att pausas tillfälligt och kollektivavtalen om anställningsvillkor och löner att skjutas upp.  

Facken inom industrin sätter märket

Avtalsrörelsen 2020 inleddes i slutet av år 2019 när Facken inom industrin* lämnade kraven inför nästa års avtalsförhandlingar till industrins arbetsgivarorganisationer. De viktigaste kraven var löneökningar på 3,0 procent, förbättrad arbetsmiljö, flexpension och åtgärder för att stärka jämställdheten. 

Det är Facken inom industrin som går först i avtalsrörelsen. Genom förhandlingar med industrins arbetsgivare sätts det så kallade märket för den samlade löneutvecklingen på svensk arbetsmarknad. 

*Facken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. De fem förbund som ingår i Facken inom industrin är GS, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Hur går avtalsrörelsen till?

Akademikerförbundet SSR har många olika avtal över hela arbetsmarknaden, men i grova drag ser det ungefär ut på följande sätt:

 • Förbundet samlar in förslag från medlemmarna och formulerar avtalskrav under hösten
 • Distriktsföreningarna ordnar ett avtalsråd 14 november
 • Avtalsrådet är rådgivande organ till förbundsstyrelsen inför en avtalsrörelse
 • Förbundet lämnar in förslag på förändringar (yrkanden) till arbetsgivaren innan årsskiftet
 • Förhandlingar pågår under våren
 • Nytt avtal förväntas vara klart 1 april
 • Efter att det centrala kollektivavtalet är klart kallar din arbetsgivare facken till en överläggning för att starta upp de lokala förhandlingarna

Tidsplanen kan variera beroende på vilket kollektivavtal din arbetsgivare följer.  

Du som medlem kan:

  Du som är förtroendevald kommer att kunna få en avtalsutbildning.

  Akademikerförbundet SSR:s krav inom privat sektor

  På privat sektor samarbetar Akademikerförbundet SSR med andra akademikerförbund för att ta fram kollektivavtal om bland annat anställningsvillkor och löner. På flera avtalsområden sker samarbetet under partsnamnet ”Akademikerförbunden”.

  De avtalsområden där Akademikerförbundet SSR är med och förhandlar hittar du här.

  Några av Akademikerförbundet SSR:s viktigaste krav är

  • 3 procents löneökningar
  • Flexpension
  • Skydd mot det gränslösa arbetet
  • Åtgärder för jämställdhet

  Kraven har vi tagit fram med hjälp av medlemmar som varit lokalfackligt förtroendevalda hos olika privata arbetsgivare. 

  Vi har hunnit lämna och ta emot krav på vissa avtalsområden men inte andra, innan förhandlingarna pausats tillfälligt och nuvarande kollektivavtal om anställningsvillkor och löner skjutits upp. Här hittar du några av våra krav per avtalsområde.

  Akademikerförbundet SSR:s krav inom kommuner och regioner

  Den 16 december lämnade Akademikerförbundet SSR och Vision in sina avtalskrav inför förhandlingen med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Läs yrkandet i sin helhet här, och pressmeddelandet här

  Akademikerförbundet SSR förhandlar inom avtalsområdet AKV, Allmän kommunal verksamhet, tillsammans med Vision, Ledarna och Teaterförbundet. Förhandlingarna gäller såväl löneavtal som villkorsavtal.

  Akademikerförbundet SSR:s fokus vad gäller löneavtalet är:

  • Reallöneökning för våra medlemmar
  • Bättre och tydligare löneprocess.
  • Fortsatt arbete för ökad lönespridning och att våra medlemmar ska kunna göra lönekarriär

  Akademikerförbundet SSR:s fokus vad gäller Allmänna bestämmelser gäller

  • Medlemmars ökade inflytande vad gäller deras arbetstids omfattning och förläggning
  • Krav på att vara ständigt nåbar begränsas till beredskap
  • Individuella överenskommelser om inlös övertid ska vara uppsägbara och ses över årligen

  Tecknade avtal 

  Den 4 december undertecknade SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020. Läs pressmeddelandet här, och principöverenskommelsen nedan. 

  Bakgrundsmaterial

  Se frukostseminariet om parternas ansvar för jämställda löner.

  Det finns cirka 670 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Av dem ska 485 avtal som omfattar 2,8 miljoner anställda omförhandlas.

  Diagrammet visar de avtal som löper ut 2020. Gå in på Medlingsinstitutets hemsida för att läsa mer.

  Vad är egentligen en avtalsrörelse?

  Ombudsman Erik Magnusson intervjuar förhandlingschef Markus Furuberg. Videon öppnas i nytt fönster.

  Ombudsman Malin Fröjmark intervjuar förhandlingschef Markus Furuberg. Videon öppnas i nytt fönster.

  Seminarium om prolongeringen av HÖK17 avtalet. Videon öppnas i nytt fönster.

  Vad hände under avtalsrådet? Videon öppnas i nytt fönster.

  Förhandlingschef Markus Furuberg intervjuar förbundsordförande Heike Erkers. Videon öppnas i nytt fönster.

  Läs även

  Avtalsförhandlingar inom industrin skjuts fram

  Parterna inom industrin har sagt ja till ett förslag om att skjuta fram slutförhandlingarna till i höst. Nuvarande kollektivavtal får därmed förlängd giltighetstid till den 31 oktober 2020. Detta med anledning av Coronaviruset.

  Läs mer

  Så påverkas du av avtalsrörelsen

  Förhandlingarna är i gång om nya avtal på svensk arbetsmarknad. Förutom bättre villkor kan det inverka på din löneökning. 

  Läs mer

  ”Det är läge för mindre snack och mer pengar, nu” 

  Kommunal går in i den här avtalsrörelsen utanför LO-samordningen i syfte att få till rejäla lönelyft för sina yrkesutbildade välfärdsarbetare utöver det så kallade märket. De vill lyckas med det man fick till 2016 när undersköterskorna fick rejäla lönelyft, men nu ska fler välfärdsgrupper med. Men övriga LO ville inte. Samhällsvetarpodden pratar med Tobias Baudin, ordförande i fackförbundet Kommunal om var skon klämmer. Ursula Berge ställer frågorna.  

  Läs mer

  Nu förbereds 2020 års avtalsrörelse

  I höst går arbetet med att förbereda 2020 års avtalsrörelse in i ett intensivt skede. Vad innebär det, och vilka avtalsområden kommer förhandlas?

  Läs mer

  Medlarchefen inför avtalsrörelsen

  Vi närmar oss med stormsteg en avtalsrörelse för nästan tre miljoner anställda. Kommer ”märket” att hålla och kommer vi att se relativlöneförskjutningar? Veckans Samhällsvetarpodden tar pulsen på den nytillträdda GDn för Medlingsinstitutet Irene Wennemo inför det elddop hon och hennes myndighet nu kanske står inför. Simon Vinge, chefsekonom och Ursula Berge, samhällspolitisk chef ställer frågorna.

  Läs mer

  Nu kan du påverka dina chefsvillkor

  Under året löper många avtal på svensk arbetsmarknad ut för att sedan omförhandlas under 2020. Förberedelserna inför denna avtalsrörelse är i full gång, och din röst behövs. 

  Läs mer

  PTK, LO och Svenskt Näringsliv överens om att fortsätta förhandla

  Idag har parterna i den privata sektorn, i en avsiktsförklaring, kommit överens om att fortsätta förhandla om trygghet och flexibilitet i arbetslivet, en framtida ny modell för kompetensutveckling och omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Akademikerförbundet SSR ingår, som ett av många fackförbund, i PTK.

  Läs mer

  Bjud in parterna till samtal om omställning, Nordmark

  Vi uppmanar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att snarast bjuda in parterna på den svenska arbetsmarknaden till en konstruktiv diskussion om en av svensk arbetsmarknads största utmaningar någonsin: att klara kompetensförsörjningen i en vikande konjunktur, skriver ordförandena för Kommunal, Offentliganställdas förhandlingsråd, Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona och Akademikeralliansen.

  Läs mer

  Avtalskrav inför förhandlingen med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation (SKAO)

  AVTALSRÖRELSEN. 14 januari 2020 lämnade Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknad förbund in sina yrkanden inför avtalsförhandlingen med SKAO. Avtalen som ses över är Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA), Traktamentsavtalet, Utlandsavtalet och kollektivavtal om personalpolitiska rådet (PRK) . I yrkandena har hänsyn tagits till behovet av ett hållbart arbetsliv samt behovet av att bilda akademikerföreningar inom Svenska kyrkan.

  Läs mer