Akademikern

Inkomstförsäkring

Vår nya inkomstförsäkring

Vår nya inkomstförsäkring ingår i medlemskapet utan extra kostnad. Den kompletterar ersättningen från a-kassan upp till 80 procent av din lön, i ungefär sju månader. Om du tjänar mer än a-kassans tak på 25 025 kr/mån så har du nytta av inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet och kompletterar ersättningen från a-kassan. Ersättningstaket för vanlig a-kassa motsvarar 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 25 025 kronor per månad. Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 100 000 kr. Ditt skydd sträcker sig under som längst 140 dagar. 

Gäller även om du säger upp dig själv

NYHET! Nu gäller inkomstförsäkringen även om du säger upp dig själv. När ersättning från a-kassan börjar betalas ut – normalt efter 45 dagars avstängning – så får du också ersättning från inkomstförsäkringen.

Karriärcoachning ingår

NYHET! Du som får ersättning från inkomstförsäkringen kan också få kostnadsfri, kvalificerad karriärcoaching via AS3.

När kan du få ersättning?

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i förbundet i minst 18 månader innan du blev arbetslös. Studentmedlemskap räknas som kvalifikationstid. Om du har varit ansluten till en inkomstförsäkring i annat fackförbund, kan du få tillgodoräkna dig den tiden.

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du också vara medlem i en svensk a-kassa och vara berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från den. 

I stort gäller samma regler som för a-kassan. Rätten till ersättning från inkomstförsäkringen upphör vid månadsskiftet före den månad du fyller 65 år.

Om du vill ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen så skickar du in en ansökan till Folksam. Läs mer om hur du gör under ”Ersättning & villkor” på den här sidan.

Frivillig tilläggsförsäkring

Du kan komplettera inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet med en individuell tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen täcker en period om ytterligare 160 ersättningsdagar vilket motsvarar cirka 8 månader.

Mer information och fullständiga villkor

För mer information och fullständiga villkor samt för information om ersättning från inkomstförsäkringen, ring Folksam på telefon 0771-950 950 eller besök inkomstförsäkringens hemsida. På försäkringens hemsida kan du se hur mycket ersättning du kan få. Beloppen som anges är före skatt.

Fakta

  • För att kvalificera sig för ersättning ska man ha varit medlem i Akademikerförbundet SSR som yrkesverksam eller student under 18 månader.
  • Gäller för månadslöner upp till 100 000 kr per månad.
  • Ger ersättning under 140 ersättningsdagar.
  • Kompletterar ersättningen från a-kassan. Du måste alltså vara medlem i en svensk a-kassa och få ersättning från den för att få ersättning från försäkringen. 
  • Individuell, kvalificerad karriärcoachning ingår.
  • Försäkringsgivare är Folksam.
  • Du kan också teckna en frivillig tilläggsförsäkring med som ger ersättning för ytterligare 160 ersättningsdagar. Då är taket 80 000 kr per månad.