Vår nya inkomstförsäkring | Akademikerförbundet SSR

Akademikern

Inkomstförsäkring

Vår nya inkomstförsäkring

Vår nya inkomstförsäkring ingår i medlemskapet utan extra kostnad. Den kompletterar ersättningen från a-kassan upp till 80 procent av din lön, i ungefär sju månader. Inkomstförsäkringen gäller även om du säger upp dig själv. Dessutom ingår karriärcoachning. Om du tjänar mer än a-kassans tak på 25 025 kr/mån så har du nytta av inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet och kompletterar ersättningen från a-kassan. Den ger 80 procent av din a-kassegrundande lön i sammanlagt 140 ersättningsdagar, cirka sju månader, om du skulle bli arbetslös. 

Taket för ersättningsgrundande månadslön är 100 000 kronor.

Gäller även om du säger upp dig själv

NYHET! Nu gäller inkomstförsäkringen även om du säger upp dig själv. När ersättning från a-kassan börjar betalas ut – normalt efter 45 dagars avstängning – så får du också ersättning från inkomstförsäkringen.

Karriärcoachning ingår

NYHET! Du som får ersättning från inkomstförsäkringen kan också få kostnadsfri, kvalificerad karriärcoaching via AS3.

När kan du få ersättning?

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i förbundet i minst 18 månader innan du blev arbetslös. Om du har varit ansluten till en inkomstförsäkring i annat fackförbund, kan du få tillgodoräkna dig den tiden. För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara medlem i Akademikernas a-kassa, AEA, och vara berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Studentmedlemskap räknas som kvalifikationstid. I övrigt gäller i stort samma regler som för ordinarie a-kassa. Rätten till ersättning från inkomstförsäkringen upphör vid månadsskiftet före den månad du fyller 65 år. Om du vill ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen så skickar du in din ansökan till Förenade Liv. Bifoga kopia på beslutsbrev och det första utbetalningsbeskedet från AEA.

Frivillig tilläggsförsäkring

Du kan komplettera inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet med en individuell tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen täcker en period om ytterligare 160 ersättningsdagar vilket motsvarar cirka 8 månader. Tilläggsförsäkringen ger som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till en månadslön på 80 000 kronor.

Mer information och fullständiga villkor

För mer information och fullständiga villkor samt för information om ersättning från inkomstförsäkringen, ring Folksam på telefon 0771-950 950 eller besök inkomstförsäkringens hemsida. På försäkringens hemsida kan du se hur mycket ersättning du kan få. Beloppen som anges är före skatt.

Fakta

  • För att kvalificera sig för ersättning ska man ha varit medlem i Akademikerförbundet SSR som yrkesverksam eller student under 18 månader.
  • Gäller för månadslöner upp till 100 000 kr per månad.
  • Ger ersättning under 140 ersättningsdagar.
  • Kompletterar ersättningen från a-kassan. Du måste alltså vara medlem i en svensk a-kassa och få ersätting från den för att få ersättning från försäkringen. 
  • Individuell, kvalificerad karriärcoachning ingår.
  • Försäkringsgivare är Folksam.
  • Du kan också teckna en frivillig tilläggsförsäkring med som ger ersättning för ytterligare 160 ersättningsdagar. Då är taket 80 000 kr per månad.