Kollektivavtal för dig inom privat sektor

Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Inom privat sektor finns det en mängd olika centrala kollektivavtal att hålla koll på. Nedan hittar du de vanligaste centrala avtal som gäller för dig inom privat sektor.

Inom den privata sektorn är det inte självklart att alla arbetsgivare har kollektivavtal. Vilken partsställning vi har i de olika kollektivavtalen varierar också. Partsställningen har betydelse för om du blir företrädd direkt av Akademikerförbundet SSR, av ett annat Saco-förbund som vi samarbetar med eller om du endast kan bli företrädd av oss i vissa frågor.

AHT - Almega

AHT- Arbetsgivaralliansen

AHT - IDEA/Fremia

AHT - Svensk Handel

Almega Vårdföretagarna

Fastigo

KFO/Fremia

KFS

Svensk Scenkonst

Svenska Kyrkan

 

Läs även

Förhandling ger bättre villkor

Centrala, kollektiva eller individuella förhandlingar? Vad är det egentligen som avhandlas i de olika förhandlingarna?

Läs mer