AHT - Arbetsgivaralliansen

Vi samarbetar inom något som heter AHT – Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster. Där kallar vi oss tillsammans med ytterligare tolv Saco-förbund för Akademikerförbunden. Du kan läsa mer om Akademikerförbunden på hemsidan. De lokala fackliga föreningarna kallas Akademikerföreningar.

Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalen inom området. Det innebär att det förbund som är kontaktförbund representerar samtliga Saco-förbunds medlemmar på avtalsområdet. Även Akademikerföreningen representerar samtliga Saco-förbunds medlemmar.

Inom AHT är det flera olika arbetsgivarorganisationer som är motparter. Almega är en arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag inom ett sextiotal olika branscher. IDEA – Arbetsgivarförbundet är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella organisationer. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation inom handelsbranschen. Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer.

Nyheter avtal 2020:

Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Upplevelse & Kultur och Akademikerförbunden. Naturvetarna är kontaktförbund och har tillsammans med Akavia förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Idrott och Akademikerförbunden. Akavia är kontaktförbund och har tillsammans med Akademikerförbundet SSR förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Ideella och Idéburna organisationer och Akademikerförbunden. Akavia är kontaktförbund och har tillsammans med Akademikerförbundet SSR förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Vård och omsorg och Akademikerförbunden. Akademikerförbunden har den 7 december 2020 träffat ett nytt treårigt avtal för tiden 1 maj 2020 - 30 april 2023. Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid två tillfällen. Läs mer här.

Nya avtal tecknade med Arbetsgivaralliansen bransch Utbildning/Folkbildning avseende avtalen för Skola/Utbildning och Folkhögskola. Akademikerförbunden har träffat nya kollektivavtal om löner och allmänna villkor avseende de två avtalen Skola/Utbildning och Folkhögskola. Avtalen gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Läs mer här.

Akademikerförbunden har den 13 november 2020 träffat ett nytt treårigt avtal för tiden 1 oktober 2020 - 30 september 2023 med full retroaktivitet. Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid tre tillfällen per den 1 oktober med en lägsta ökning om 1,8 procent per tillfälle. Läs mer här.

Vi har lagt ut avtalsinformation 2020 när ett nytt kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor och löner blivit klart, se ovan. Så fort de nya avtalstrycken om allmänna anställningsvillkor och löner och förhandlingsprotokollen blir klara så kommer de också att läggas ut. De kommer då att ligga högst upp i listan nedan med filer samlade per kollektivavtalsområde. 

Arbetsgivaralliansen: