KFO/Fremia

KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och värderingsstyrda företag, civilsamhällets organisationer och idéburen verksamhet och står för Kooperationens Förhandlingsorganisation. Inom KFO:s avtalsområde har vi partsställning genom Akademikerförbunden inom KFO.

Nyheter avtal 2020:

Nyheter i avtalet mellan KFO/Fremia HVO, Hälsa Vård och Omsorg och Akademikerförbunden. Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och har tillsammans med Sveriges arbetsterapeuterna förhandlat fram nya villkor i det tillsvidarekollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Från 1 januari 2021 blir Fremia kollektivavtalspart för arbetsgivaresräkning. Läs mer här.

Nytt avtal mellan IDEA/KFO/Fremia och Akademikerförbunden – Fremia Tjänstemän ideella organisationer. Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och har tillsammans med Akavia och Naturvetarna förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Läs mer här.

Nytt avtal 2020 mellan KFO Tjänsteföretag och Akademikerförbunden. Tisdagen den 22 december 2020 tecknade KFO tjänsteföretag och Akademikerförbunden nytt kollektivavtal. Läs mer här.

Nytt avtal 2020 mellan KFO Folkrörelseorganisationer och Akademikerförbunden. Tisdagen den 22 december 2020 tecknade KFO Folkrörelseorganisationer och Akademikerförbunden nytt kollektivavtal. Läs mer här.

Nytt avtal mellan KFO Samhall och Akademikerförbunden. Akademikerförbunden har den 21 december 2020 träffat ett nytt avtal för 29 månader för tiden 1 november 2020 - 30 april 2023. Läs mer här.

Vi har lagt ut avtalsinformation 2020 när ett nytt kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor och löner blivit klart, se ovan. Så fort de nya avtalstrycken om allmänna anställningsvillkor och löner och förhandlingsprotokollen blir klara så kommer de också att läggas ut. De kommer då att ligga högst upp i listan nedan med filer samlade per kollektivavtalsområde.