Almega Samhallförbundet

På Samhall heter vi Akademikerförbunden som part, men här omfattar det fler Saco-förbund än de som ligger inom beteckningen på AHT-området. Den lokala parten är därför en Saco-förening. Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och tecknar kollektivavtalet.  

Kollektivavtalet med Almega Samhallförbundet: