Almega Vårdföretagarna

Partsställningen på Almega Vårdföretagarna kollektivavtal D, E samt F ändrades i början av 2018. Nu benämns parten som tidigare hette” Fysioterapeuterna m fl ” istället AKADEMIKERFÖRBUNDEN. Numera fördelas förhandlingsmandaten efter överenskommelse mellan de förbund som ingår i parten Akademikerförbunden. Respektive förbund företräder sina egna medlemmar i händelse av individuella förhandlingar.

Privatanställd i vårdföretag anslutet till Almega Vårdföretagarna?

Pdfen "Hur löneprocessen är tänkt att fungera" gäller för företag inom Almega Vårdföretagarna. Skriften är framtagen av Vårdföretagarna och de fackliga organisationerna tillsammans och beskriver parternas gemensamma syn på hur löneprocessen är tänkt att fungera.

Kollektivavtal där vi är med som part: