Fastigo

När det gäller Fastigos K- och I-avtal är Akademikerförbundet SSR part tillsammans med fyra andra Sacoförbund, AiF (Akademikerna inom Fastigo).

Nyheter avtal 2020

Fastigo-I.  Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023. Läs mer här.

Vi har lagt ut avtalsinformation 2020 när ett nytt kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor och löner blivit klart, se ovan. Så fort de nya avtalstrycken om allmänna anställningsvillkor och löner och förhandlingsprotokollen blir klara så kommer de också att läggas ut. De kommer då att ligga högst upp i listan nedan med filer samlade per kollektivavtalsområde.