Svenska kyrkan

Nytt avtal tecknat 2020 tecknat. Läs nyheten här.

Inom Svenska kyrkans avtalsområde tecknar Akademikerförbundet SSR de centrala avtalen tillsammans med andra Sacoförbund, utöver KyrkA. Vårdförbundet ingår också i vår partsställning inom förtecknade förbund. I praktiken innebär detta Akademikerförbund SSR är med och förhandlar alla de centrala kollektivavtalen inom Svenska kyrkans område och kan företräda dig som medlem både centralt och lokalt. 

Vill du veta mer om förbundets avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan vänligen kontakta ansvarig ombudsman Nadia Larsson 08-617 44 34, nadia.larsson@akademssr.se.

Nytt kollektivavtal väntas innan årsskiftet

Avtalsrörelsen inom Svenska kyrkans avtal är i en intensiv fas där parterna försöker hitta lösningar för att få till ett nytt avtal innan årets slut. I denna slutfas har fokus legat mer på löneavtal samt vilka frågor parterna kan arbeta vidare med i form av avtalsvårdsgrupp. Arbetsgivarorganisationen yrkar att Svenska kyrkans avtal följer märket som avtalats av parterna inom industri samtidigt som Akademikerförbundet SSR med förtecknade Sacoförbund yrkar på retroaktivitet. Det är viktigt att den lösning som parterna till slut enas om genererar konkurrenskraftiga löner med ökad lönespridning och möjligheter till en positiv löneutveckling för våra medlemmar.

Akademikerförbundet SSR med förtecknade Sacoförbunds avtalsinriktning 2020 har varit att öka medarbetarnas möjligheter att påverka sin egen arbetssituation och sina egna villkor inom ramen för kollektivavtalet. Medarbetarna bidrar till att skapa en välfungerande verksamhet inom Svenska kyrkan. Vi ser vikten av att ha ett avtal som ska bidra till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Vi har haft en vilja att utveckla Svenska kyrkans avtal för att förenkla och underlätta tillämpningen lokalt, en vilja som även delats av arbetsgivarorganisationen vilket parterna har diskuterat och arbetat med under förhandlingarna.

Vidare har vi sett ett behov av förbättringar kring arbetsmiljö, mångfald, jämställdhet för våra medlemmar som är anställda inom Svenska kyrkan. Även chefer behöver bättre stöd och rätt förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Akademikerförbundet SSR ser positivt på ett fortsatt arbete kring dessa frågor. 

Det är sannerligen viktiga frågor parterna diskuterar nu i slutskedet och vårt mål är att kunna leverera ett avtal som ger bra förutsättningar till våra medlemmar att ha ett hållbart och utvecklande arbetsliv inom Svenska kyrkan.

Läs även

Akademikerförbundet SSR inom Svenska kyrkans avtalsområde

Inom Svenska Kyrkans avtalsområde tecknar Akademikerförbundet SSR de centrala avtalen tillsammans med andra Saco förbund, utöver KyrkA. Vårdförbundet ingår också i vår partsställning tillsammans med oss inom förtecknade förbund.

Läs mer