Svenska kyrkan

Inom Svenska Kyrkans avtalsområde tecknar vi de centrala avtalen i konstellationen Akademikerförbundet SSR, Jusek och förtecknade förbund. Den innefattar samtliga Saco-förbund utom KyrkA. Även Vårdförbundet ingår i parten Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund. Hos de lokala arbetsgivarna är vi egen part och agerar och företräder dig som Akademikerförbundet SSR. Inom Svenska Kyrkan bildar vi SSR-föreningar.

Svenska Kyrkans kollektivavtal
Den 12 juni tecknade Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund*, ett nytt avtal om lön och allmänna bestämmelser med Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsperioden löper mellan 1 april 2017 till den 31 mars 2020.