Akademikern

Varsel om sympatiåtgärder

Besked från Arbetsdomstolen analyseras

I dag lämnade Arbetsdomstolen beslut om Almegas fredspliktsinvändning. Beslutet analyseras nu av Unionen och Sveriges Ingenjörer. Akademikerförbundet SSR som varslat om sympatiåtgärder avvaktar de båda förbundens analys och fortsatta agerande.

Onsdagen den 6 april varslade Sveriges Ingenjörer och Unionen om konflikt för att driva igenom kravet på flexpension. Anställda inom Almegas tre avtalsområden IT, Telekom och Svensk Teknik och Design.

Vad handlar konflikten om?

Konfliktfrågan gäller rätten till flexpension, som redan är utbyggd på stora delar av arbetsmarknaden, framförallt inom industrin. Det handlar om extra avsättningar till tjänstepensionen, som kan utnyttjas antingen för högre avtalspension eller för att gå ned i arbetstiden de sista åren innan pension. Sveriges Ingenjörers förhandlingschef, Camilla Frankelius, reder ut Almegas argument i ett blogginlägg.

Medlare utsedda

Medlare i konflikten har har utsetts, läs mer om dem här.

​Hur ställer sig Akademikerförbundet SSR till flexpension?

För Akademikerförbundet SSR är flexpension en viktig förhandlingsfråga. Därför har Akademikerförbundet SSR:s styrelse enhälligt beslutat om att lägga varsel om sympatiåtgärder.

Löpande information om konflikten

Här samlar vi förbundets löpande information om konflikten. Du kan också följa informationen som ges på Sveriges Ingenjörers hemsida.

Är du medlem som omfattas av sympatiåtgärderna och kan tas ut i strejk den 18 april?

I dokumenten Varsel IT, Varsel STD och Varsel Telekom kan du se vilka företag som är berörda av sympatiåtgärder på respektive avtalsormåde och information om vilka som undantas.

Kontrollera att förbundet har rätt kontaktuppgifter till dig, dels för att du ska få korrekt och snabb information, och för att du ska kunna få ersättning. Läs mer i Checklista för medlem före och under konflikt.

För ytterligare frågor kontakta SSR-Direkt, 08-617 44 71, där du får kontakt med våra förhandlande ombudsmän för vidare stöd och råd.

På berörda företag finns fackliga representanter från Akademikerföreningen och Unionens klubb som även kan vara behjälpliga med information.

Vad gäller vid konflikt?

Här finns mer frågor och svar om vad som gäller vid konflikt.