Fritt fram för alla

Bild på bokomslagen

Projektet Fritt Fram arbetade mot diskriminering och för öppna och inkluderande arbetsplatser för alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Projektet lever kvar i ett utbildningsmaterial för en bättre arbetsmiljö, men också i vårt fortsatta arbete.

Sedan samarbetsprojektet avslutades 2007 har Akademikerförbundet SSR fortsatt att utbilda och lyfta hbtq-frågorna i verksamheten, såväl lokalt och regionalt som nationellt. Det har bland annat inneburit att förbundet tagit initiativ till att skapa ett tvärfackligt nätverk för att vidareutveckla fackförbundens arbete med frågan. För närvarande deltar ett 20-tal förbund från LO, Saco och TCO. Akademikerförbundet SSR har också deltagit i en styrgruppen i EFS (Europafacket) som år 2008 arrangerade sin första konferens om hbt-frågor.

I projektet utvecklades, vid sidan av alla utbildningstillfällen, metoder och förändringsverktyg kring hbtq-frågor. Materialet ”Fritt Fram för en god arbetsmiljö – Homo, bi & hetero på jobbet” är ett verktyg för att skapa arbetsplatser som välkomnar alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Det består av en handbok och en dvd-skiva med filmatiserade intervjuer och scenarion, och vänder sig till alla som har intresse av att lära sig mer om hur man kan arbeta med frågor kring hbtq-frågor. Idag har materialet några år på nacken, vilket märks inte minst i avsnitt som rör lagstiftning. Men synliggörandet av heteronormen på våra arbetsplatser behövs fortfarande.

Fritt Fram-utbildningar

Vill du som medlem eller facklig förtroendevald få en Fritt Fram-utbildning som handlar om att skapa en öppen och inkluderande arbetsplats? Vi kommer gärna och utbildar fackligt förtroendevalda och medlemmar på ett årsmöte, medlemsmöte eller varför inte på en arbetsplatsträff?

Vill du veta mer om utbildningarna eller materialet? Hör av dig till Daniel Hjalmarsson på mejl eller telefon 08-617 44 82.

 • Inom Fritt Fram arbetade vi mycket med heteronormen i relation till frågor om bemötande – både internt på arbetsplatsen och i relationerna utåt. Ofta tänker vi inte ens på att heterosexualitet också är en sexuell läggning. Att vara heterosexuell uppfattas som det naturliga och universella – det "normala". Denna norm – heteronormen – handlar om de osynliga regler och förväntningar som styr möten och relationer av olika slag.

  Heteronormen finns överallt, och den stärks och sprids genom våra medvetna eller omedvetna handlingar. Avsteg från heteronormen märks. Avsteg från normen kan leda till acceptans och respekt, men det händer också att personer som inte lever sitt liv i enlighet med heteronormen drabbas av utfrysning, diskriminering, trakasserier eller våld.

 • Inom Fritt Fram arbetade vi mycket med heteronormen i relation till frågor om bemötande – både internt på arbetsplatsen och i relationerna utåt. Ofta tänker vi inte ens på att heterosexualitet också är en sexuell läggning. Att vara heterosexuell uppfattas som det naturliga och universella – det "normala". Denna norm – heteronormen – handlar om de osynliga regler och förväntningar som styr möten och relationer av olika slag.

  Heteronormen finns överallt, och den stärks och sprids genom våra medvetna eller omedvetna handlingar. Avsteg från heteronormen märks. Avsteg från normen kan leda till acceptans och respekt, men det händer också att personer som inte lever sitt liv i enlighet med heteronormen drabbas av utfrysning, diskriminering, trakasserier eller våld.

 • Språket är en tydlig markör på heteronormativiteten. Att prata om "DE homosexuella" eller till och med skriva om "homosexadoption" tydliggör ett avståndstagande och okunskapen lyser igenom. Samhällets generella förväntningar på hur flickor och kvinnor, pojkar och män ska vara, bete sig, uppföra sig, klä sig med mera är begränsande för oss alla – även heterosexuella. Det finns ett otal exempel där heteronormativiteten gör sig synlig – det gäller bara att se sig omkring med lite nya glasögon.

 • Språket är en tydlig markör på heteronormativiteten. Att prata om "DE homosexuella" eller till och med skriva om "homosexadoption" tydliggör ett avståndstagande och okunskapen lyser igenom. Samhällets generella förväntningar på hur flickor och kvinnor, pojkar och män ska vara, bete sig, uppföra sig, klä sig med mera är begränsande för oss alla – även heterosexuella. Det finns ett otal exempel där heteronormativiteten gör sig synlig – det gäller bara att se sig omkring med lite nya glasögon.

 • Bemöter vi som professionella yrkesutövare våra kunder, brukare, klienter eller patienter på samma sätt? Behandlar vi dem lika? Många skulle nog utan att tänka svara ja på den frågan. Men även det professionella bemötandet i vård, omsorg, handel och näringsliv av hbtq-personer styrs av normer kring kön och sexuell läggning.

  Utgångspunkten är att vi ska behandla alla lika – vi ska vara neutrala i syfte att inte vara orättvisa. Men att behandla alla lika, på vems villkor blir det? Är det likabehandling att bemöta till exempel hbtq-personer och cis-personer på samma villkor? Målsättningen att behandla alla lika – eftersom alla har lika värde – riskerar ibland att bli missriktad välvilja.

 • Bemöter vi som professionella yrkesutövare våra kunder, brukare, klienter eller patienter på samma sätt? Behandlar vi dem lika? Många skulle nog utan att tänka svara ja på den frågan. Men även det professionella bemötandet i vård, omsorg, handel och näringsliv av hbtq-personer styrs av normer kring kön och sexuell läggning.

  Utgångspunkten är att vi ska behandla alla lika – vi ska vara neutrala i syfte att inte vara orättvisa. Men att behandla alla lika, på vems villkor blir det? Är det likabehandling att bemöta till exempel hbtq-personer och cis-personer på samma villkor? Målsättningen att behandla alla lika – eftersom alla har lika värde – riskerar ibland att bli missriktad välvilja.

 • För att likabehandlingsprincipen ska fungera krävs att man har tillgång till olika sorters glasögon när omvärlden tolkas. Det kan hos professionella yrkesutövare finnas en rädsla för att uppmärksamma att den patient, klient, brukare eller kund i mötet är hbtq-person. Ett exempel på det är att förutsätta att den person av samma kön som följer med kunden/brukaren/patienten till mötet med dig, är hens vän, inte partner.

  Det kan också handla om att alltid förutsätta att den person du möter är heterosexuell och ställa frågor och agera därefter. Eller att man på förskolor eller skolor inte vill uppmärksamma så kallade regnbågsbarnens familjer eftersom att de barnen skulle bli betraktade som annorlunda i negativ bemärkelse. Många ger också uttryck för att den sexuella läggningen inte har någon betydelse alls.

  Den som försöker behandla alla lika riskerar att reproducera den norm som bestämmer vad som är normalt – det som ska uppfattas som det neutrala. En konsekvens av att oreflekterat behandla alla lika blir att barnens/brukarens/patientens livssituation inte uppmärksammas eller bekräftas och det kan få allvarliga följder.

  Situationer kan felbedömas eller helt enkelt inte uppmärksammas. Det är därför viktigt att komma ihåg att den som möter/behandlar alla lika inte är neutral eller normbefriad. Att behandla alla lika är att behandla minoriteten på majoritetens villkor. Att bli behandlad på sina egna villkor, däremot, är att bli likabehandlad. Fritt Fram har tagit fram en bok för alla som i sitt arbete möte tredje person: "Krock eller möte – om professionellt bemötande och heteronormen".

 • För att likabehandlingsprincipen ska fungera krävs att man har tillgång till olika sorters glasögon när omvärlden tolkas. Det kan hos professionella yrkesutövare finnas en rädsla för att uppmärksamma att den patient, klient, brukare eller kund i mötet är hbtq-person. Ett exempel på det är att förutsätta att den person av samma kön som följer med kunden/brukaren/patienten till mötet med dig, är hens vän, inte partner.

  Det kan också handla om att alltid förutsätta att den person du möter är heterosexuell och ställa frågor och agera därefter. Eller att man på förskolor eller skolor inte vill uppmärksamma så kallade regnbågsbarnens familjer eftersom att de barnen skulle bli betraktade som annorlunda i negativ bemärkelse. Många ger också uttryck för att den sexuella läggningen inte har någon betydelse alls.

  Den som försöker behandla alla lika riskerar att reproducera den norm som bestämmer vad som är normalt – det som ska uppfattas som det neutrala. En konsekvens av att oreflekterat behandla alla lika blir att barnens/brukarens/patientens livssituation inte uppmärksammas eller bekräftas och det kan få allvarliga följder.

  Situationer kan felbedömas eller helt enkelt inte uppmärksammas. Det är därför viktigt att komma ihåg att den som möter/behandlar alla lika inte är neutral eller normbefriad. Att behandla alla lika är att behandla minoriteten på majoritetens villkor. Att bli behandlad på sina egna villkor, däremot, är att bli likabehandlad. Fritt Fram har tagit fram en bok för alla som i sitt arbete möte tredje person: "Krock eller möte – om professionellt bemötande och heteronormen".

Läs även

Lagskydd mot diskriminering

Hur ser skyddet mot diskriminering ut? Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet.

Läs mer

För öppnare arbetsplatser

Frågor om hbtq och heteronormativitet handlar om mänskliga rättigheter och respekt för individen. Dina förutsättningar för ett bra och utvecklande arbetsliv ska inte begränsas av fördomar och stereotyper.

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Vill du prata med oss ringer du 08-617 44 00.
Vi har öppet vardagar 08:00 – 17:00.

Läs mer