Mycket att vara stolta över

Pride på kontoret

Medlemmarna i Akademikerförbundet SSR har en hel del att vara stolta över. Vid sidan av vårt arbete för att synliggöra hbtqi-frågor i vår verksamhet deltar förbundet i Stockholm Pride i år för 15:e året i följd. Och arbetet fortsätter.

Under parollen SO FACKING PROUD har Akademikerförbundet SSR synts i pridesammanhang sedan 2011. En lek med ord som får människor att haja till och höja på ögonbrynen. Utöver det EU-projekt som förbundet tidigare varit involverat i handlar det idag om att utbilda, synliggöra och medvetandegöra medlemmar, fackligt förtroendevalda, motparter och samarbetspartners i hbtqi-frågor.

Lokala aktiviteter

Under åren har flera av landets lokala pridefestivaler besökts och vi har arrangerat officiella seminarier eller hållit lokala medlemsträffar och utbildningar.  

Hen Hon Han

På senare år har förbundet också tagit fram och vidareutvecklat en facklig utbildning som ges i anslutning till Stockholm Pride. Vi kallar den Hen-Hon-Han och vi fokuserar på grundläggande hbtqi-kompetens kopplat till arbetsmiljö och profession.

Kursen är öppen för fackligt förtroendevalda, skyddsombud, chefsmedlemmar och medlemmar verksamma inom HR. Intresseanmälningar tas emot under våren 2021..

Vid frågor om kursen kontakta Maja Rajs, 08-617 44 69 eller maja.rajs@akademssr.se. Vid praktiska frågor kontakta Zara Hammarberg, 08-6174 64 eller zara.hammarberg@akademssr.se.

Vad tycker besökarna?

Vad tycker besökarna?

Vi är SO FACKING PROUD

Vi är SO FACKING PROUD

Läs även

För öppnare arbetsplatser

Frågor om hbtqi och heteronormativitet handlar om mänskliga rättigheter och respekt för individen. Dina förutsättningar för ett bra och utvecklande arbetsliv ska inte begränsas av fördomar och stereotyper.

Läs mer

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer