Mycket att vara stolta över

Medlemmarna i Akademikerförbundet SSR har en hel del att vara stolta över. Vid sidan av vårt arbete för att synliggöra hbtqi-frågor i vår verksamhet deltar förbundet i Stockholm Pride varje år. Och arbetet fortsätter.

Pride på kontoret

Under parollen SO FACKING PROUD har Akademikerförbundet SSR synts i pridesammanhang sedan 2011. En lek med ord som får människor att haja till och höja på ögonbrynen. Utöver det EU-projekt som förbundet tidigare varit involverat i handlar det idag om att utbilda, synliggöra och medvetandegöra medlemmar, fackligt förtroendevalda, motparter och samarbetspartners i hbtqi-frågor.

Lokala aktiviteter

Under åren har flera av landets lokala pridefestivaler besökts och vi har arrangerat officiella seminarier eller hållit lokala medlemsträffar och utbildningar.  

Hen Hon Han

På senare år har förbundet också tagit fram och vidareutvecklat en facklig utbildning som ges i anslutning till Stockholm Pride. Vi kallar den Hen-Hon-Han och vi fokuserar på grundläggande hbtqi-kompetens kopplat till arbetsmiljö och profession.

Kursen är öppen för fackligt förtroendevalda, skyddsombud, chefsmedlemmar och medlemmar verksamma inom HR.

Vid frågor om kursen kontakta Malin Fröjmark, 08-617 44 39 eller malin.frojmark@akademssr.se. Vid praktiska frågor kontakta Zara Hammarberg, 08-6174 64 eller zara.hammarberg@akademssr.se.

Vad tycker besökarna?

Vi är SO FACKING PROUD