Akademikern

Löneenkät

Löneenkät pejlar läget

Vår löneenkät är en viktig del i arbetet att stärka både oss själva och våra medlemmar i arbetet med lön. Här får du kort info om den årliga löneenkäten som vi skickar ut till alla våra medlemmar.

Varje år skickar vi på Akademikerförbundet SSR ut en årlig löneenkät. Den går ut till alla våra yrkesverksamma medlemmar. Den sammanställer vi sedan till en av våra viktigaste tjänster – lönestatistik som du får ta del av. Du kan använda den när du bedömer ditt löneläge, till exempel om du skall byta jobb, får en ny befattning eller inför ditt lönesamtal.

Dina svar behandlas med sekretess. Inga individuella löner tas fram. 

Om du inte har fått ett mejl beror det troligen på att vi har fel emejladress. Du kan se och ändra dina uppgifter på Mina sidor.

Genom att du fyller i enkäten hjälper du oss att tillsammans bli ett starkare förbund. Det är värt mycket.