Akademikern

Löneutveckling

Rättvisa och individuella löner

Utvecklingen mot en fri och individuell lönebildning på arbetsmarknaden har lett till varierande lönenivåer. Att lönen sätts individuellt möjliggör marknadsanpassning genom löneglidning.

Har du rätt lön?

Du som är medlem kan ta fram detaljerad lönestatistik i Saco Lönesök. Tänk på att lönerna i statistiken är historiska – de är alltså inte rekommendationer för ny lön.

Som medlem kan du också få personlig lönerådgivning från SSR Direkt.

På sidan Dags att prata lön? har vi samlat tips inför ditt utvecklings- och lönesamtal.

Lönen kan variera med flera tusen kronor mellan olika arbetsgivare i olika delar av landet och mellan olika sektorer av arbetsmarknaden. Industri och näringsliv är beroende av en mängd yttre faktorer som påverkar utvecklingen. Både nationell och internationell marknad och politiska ställningstaganden på olika nivåer anger spelreglerna, som i sin tur avspeglar sig på offentlig sektor, arbetsmarknaden och lönerna.

Rätt lön

Det är viktigt att du får rätt ingångslön. Annars riskerar både du och dina kollegor en sämre löneutveckling, som i efterhand kan bli svår att korrigera.

Ännu viktigare än en bra ingångslön är att ha en bra löneutveckling. Erfarenhet och kompetens måste löna sig. Akademikerförbundet SSR anser att man minst ska kunna dubblera sin lön under ett arbetsliv.

Kontakta alltid förbundskansliet eller ditt regionala ombud för lönerådgivning om du är osäker. 

Lönepolicy

•    Den enskildes lön ska bygga på en tydlig och väl känd lönepolitik.
•    Utbildning, kunskap och kompetens ska löna sig.
•    Löneprincipen ska vara lika för alla.
•    Lönen ska vara individuell och differentierad.
•    Lönen ska vara rättvis.