Akademikern

Löneutveckling

Rättvisa och individuella löner

Utvecklingen mot en fri och individuell lönebildning på arbetsmarknaden har lett till varierande ingångslöner. Att lönen sätts individuellt möjliggör marknadsanpassning genom löneglidning.

Ingångslönen kan variera med flera tusen kronor mellan olika arbetsgivare i olika delar av landet och mellan olika sektorer av arbetsmarknaden. De kraftiga konjunktursvängningarna, strukturförändringar och nedskärningar i offentlig sektor har påverkat möjligheten att finna passande jobb och att ställa höga lönekrav.

Industri och näringsliv är beroende av en mängd yttre faktorer som påverkar utvecklingen. Både nationell och internationell marknad och politiska ställningstaganden på olika nivåer anger spelreglerna, som i sin tur avspeglar sig på offentlig sektor, arbetsmarknaden och lönerna.

Rätt ingångslön

Det är viktigt att du får rätt ingångslön. Annars riskerar både du och dina kollegor en sämre löneutveckling, som i efterhand kan bli svår att korrigera. För vissa tjänster och inom vissa expansiva branscher ska du också begära mer i ingångslön än vad rekommendationen anger.

Kontakta alltid förbundskansliet eller ditt regionala ombud för lönerådgivning om du är osäker. Ingångslönerekommendationen gäller dig som har gått igenom grundskola och akademisk utbildning utan längre yrkeserfarenhet och är i 25-årsåldern. Tidigare erfarenhet höjer ditt värde och dina lönekrav.

Lönepolicy

  • Den enskildes lön ska bygga på en tydlig och väl känd lönepolitik.
  • Utbildning, kunskap och kompetens ska löna sig.
  • Löneprincipen ska vara lika för alla.
  • Lönen ska vara individuell och differentierad.
  • Lönen ska vara rättvis.