Akademikern

Bakgrund

Varför rekrytera med ett likabehandlingsperspektiv?

Syftet med rekryteringen är att hitta en kandidat som lever upp till de kvalifikationer som ställs i kravspecifikationen. Detta låter som en enkel sak, men faktum är att det finns en del att tänka på innan en hamnar där.

När vi bedömer andra är det lätt att betrakta bakgrund och personlighet som liknar vår som något mer fördelaktigt. Tyvärr kan slutresultatet bli sämre om vi väljer den vi kommer bäst överens med under ett timslångt samtal än om vi anställer baserat på kompetens och kunnande. 

Medvetenhet

Eftersom vi människor påverkas av olika världsbilder och referensramar krävs det att vi aldrig litar på att vi är objektiva, eftersom det inte är möjligt att vara det. Våra referensramar gör att vi instinktivt reagerar istället för reflekterar när vi bedömer människor. Detta gör att vi alltid behöver vara medvetna om vår subjektivitet och utifrån det aktivt arbeta för att vara så objektiva vi kan.

Objektiv bedömning

Likabehandling i en rekryteringsprocess innebär att man som rekryterare aktivt arbetar för att vara så objektiv i sin bedömning som möjligt, för att undvika att bli påverkad av sin världsbild, och att processen är så objektiv som möjligt.

Om varje sökande behandlas lika och har samma möjlighet att komma vidare i processen får man ett större urval av kandidater och därmed större chans att hitta den personen som är rätt för tjänsten och tar bättre tillvara på kompetensen i samhället.

Extra läsning

Omedvetna referensramar vid personlighetsbedömning

Om du är intresserad av hur vi människor omedvetet påverkas av våra referensramar rekommenderas du att läsa Malin Lindelöws bok "Vald på en tiondels sekund : Eller varför du inte alltid ska lita på din magkänsla" (2014). Med levande exempel visar Malin Lindelöw hur känslostämningar, fördomar och stereotyper påverkar ditt omdöme både privat och på arbetet. Du får veta hur du aktivt kan undersöka nya infallsvinklar för att bli mer träffsäker i de slutsatser du drar om dina medmänniskor något som i förlängningen hjälper dig att fatta bättre beslut.

Vill du testa dina omedvetna fördomar?

Harvard university driver projekt implicit för att kartlägga undermedvetna fördomar. Webbplatsen erbjuder dig att göra Implicit Association Test (IAT) som mäter omedvetna och automatiska attityder. Testet ber dig att para ihop två begrepp (exempelvis Ung med Bra, eller Gammal med Bra). Ju mer de två begreppen är associerade med varandra, desto enklare är det att reagera på dem som sammankopplade, vilket gör att du svarar snabbare.