Kongress 2018

Akademikerförbundet SSR håller kongress den 4–6 maj 2018 på Djurönäset.

Du som är medlem kan logga in och ta del av programmet, motioner, utlåtanden, propositioner och alla andra handlingar till kongressen.

Motioner och nominereringar

Motioner är förslag som en medlem eller en förening vill att kongressen ska ta upp. 

På kongressen väljs personer till olika uppdrag inom förbundet, till exempel ledamöter till förbundsstyrelsen, revisorer, ombud till Sacos kongress. Nomineringar är förslag på sådana lämpliga personer. 

Motionsstopp och nomineringsstopp var den 31 januari 2018. Det går alltså inte längre att skicka in nya motioner eller nomineringar. 

Du som är medlem kan logga in och ta del av programmet, motioner, utlåtanden, propositioner och alla andra handlingar till kongressen.

Hur blir jag kongressombud?

Det är regionföreningarna som väljer kongressombud på sina årsmöten. Om du är intresserad av att ställa upp som kongressombud eller på något annat fackligt uppdrag i föreningen så kontaktar du din regionförenings valberedning. Kontaktuppgifter till regionföreningen hittar du här.

Jag är vald till kongressombud. När kommer handlingarna?

Kallelse till kongressen skickades den 8 mars. Du som är kongressombud får också ett mail med inloggningsuppgifter till mötessystemet, där kongresshandlingarna finns. Titta gärna på den här korta instruktionsfilmen om mötessystemet.

Logga in för att ta del av alla handlingar och motioner.

Vill du ställa ut på kongressen?

Kontakta thomas.goldberg@akademssr.se för mer information.

Viktiga datum

1 januari: Mandatfördelning färdig
31 januari: Sista dag att komma in med motioner
31 januari: Sista dag att nominera personer till de val som hålls på kongessen
8 mars: Utskick av kallelse, ärendeförteckning, valberedningens förslag

22 mars: Samtliga handlingar publiceras i mötessystemet
4-6 maj: Kongress

Läs även

Allt om nomineringar

På kongressen väljs bland annat förbundsstyrelse för kommande tre åren. Nomineringar är förslag på personer som en vill ska väljas in i förbundsstyrelsen. Valberedningen förbereder valen genom att ta fram ett förslag till förbundsstyrelse. Förslaget till ny förbundsstyrelse presenterades den 8 mars 2018. 

Läs mer