Anställda på förbundskansliet (list page)


Lena Lehmann

Processledare

E-post: lena.lehmann@akademssr.se

Mobiltelefon: 0708-108716

Najib Bege

Ledamot

E-post: najibbegi@yahoo.com

Mobiltelefon: 073-600 75 24

Anja Rousu

Ledamot

E-post: anjarousu@gmail.com

Mobiltelefon: 070-882 38 85

Nicholas Pavasovic

Ordförande

E-post: npavasovic@gmail.com

Mobiltelefon: 070-248 80 22

Frida Larsson

Vice ordförande

E-post: frida_larsson94@hotmail.com

Mobiltelefon: 076-237 07 80

Jöran Lindeberg

Kommunikatör

E-post: joran.lindeberg@akademssr.se

Mobiltelefon: 0730 837098

Carina Laurin Stensson

Regionombud Jönköping

E-post: regionombud.jonkoping@akademssr.se

Telefon: 019-213096

Emma Frost

Regionombud Kalmar/Blekinge

E-post: regionombud.kalmar@akademssr.se

Mobiltelefon: 0735-541844

Stig Roos

Regionombud Nordvästra Götaland/Skaraborg

E-post: regionombud.vgotaland@akademssr.se

Mobiltelefon: 070 255 49 19

Erica Adolfsson

Regionombud Östergötland

E-post: regionombud.ostergotland@akademssr.se

Mobiltelefon: 072-5269371

Sara Friedrichsen

Regionombud Älvsborg/Väst

E-post: regionombud.alvsborgvast@akademssr.se

Mobiltelefon: 0766- 49 44 29

Per-Markus Risman

Studentombudsman

E-post: per-markus.risman@akademssr.se

Mobiltelefon: 076-832 44 77

Gunnar Villevinge

Processledare Lärandeforum UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

E-post: gunnar.villevinge@akademssr.se

Mobiltelefon: 0730-83 58 19

Marianne Öberg-Håkansson

Biträdande projektledare Lärandeforum UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

E-post: marianne.oberg-hakansson@akademssr.se

Mobiltelefon: 0730-83 61 72

Sara Johansson

Projektledare UUA - Universellt Utformade Arbetsplatser

E-post: sara.johansson@akademssr.se

Mobiltelefon: 073-083 69 83

Nadia Larsson

Ombudsman

E-post: nadia.larsson@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 34

Mobiltelefon: 0761-34 44 34

Maria Fladvad (tjänstledig)

Professionsombudsman

E-post: maria.fladvad@akademssr.se

Mobiltelefon: 070-827 44 15