Pressmeddelanden

heikemarkus.png

Socialtjänsten behöver skyddsutrustning under pandemin

Socialtjänstens personal riskerar att utsättas för Covid-19-smitta vid hembesök och i andra fysiska möten med klienter. Nu kräver Akademikerförbundet SSR i ett brev till landets kommuner att... Läs mer

Fredrik Kornebäck ny presschef på Akademikerförbundet SSR

Fredrik Kornebäck tillträder i dag tjänsten som presschef på Akademikerförbundet SSR. Han kommer närmast från tjänsten som presschef på fackförbundet Kommunal där han arbetat i drygt tre år.... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge_0.png

Det behövs mycket mer än 700 miljoner i denna arbetsmarknadskris

Det behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik när varslen och uppsägningarna slår rekord. Ändå utsätts Arbetsförmedlingen för stora nedskärningar. Läs mer

heikemarkus.png

Semesteröverenskommelse mellan SKR och Akademikerförbundet SSR ​​​​​​​

Akademikerförbundet SSR har tecknat en central överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester under 2020.  ... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.png

Ambitiöst krispaket men svagt skyddsnät oroar

- Det är ett ambitiöst krispaket regeringen nu presenterar i vårändringsbudgeten. Flera delar har vi redan sett tidigare men nu ser vi helheten. Det är välbehövliga åtgärder som rör stora de... Läs mer

heike-simon.png

Efterlängtat stödpaket till kommunerna

Regeringen presenterar i dag 15 extra miljarder för att täcka upp extra kostnader till kommuner och regioner redan i år, vilket ligger i nivå med de behov förbundet uppmärksammade i fredags ... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge_0.png

Välkomna reformer att öppna upp a-kassan

Det blir nu möjligt för arbetssökande att få inkomstbaserad ersättning redan efter tre månaders medlemskap. Regeringen höjer även den maximala ersättningen så att åtta av tio, istället för t... Läs mer

heike-simon.png

Hög tid för krispaket till kommunerna

Regeringen har inlett stöd till det privata näringslivet för att dämpa utbuds- och efterfrågeeffekter på ekonomin, och Akademikerförbundet kräver nu att regeringen agerar även för att stötta... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.png

Öppna upp a-kassan tillfälligt för att säkra konsumtion och välfärd

Regeringen har lagt omfattande krispaket riktade till näringslivet för att dämpa effekterna av det snabba efterfrågefallet i spåren av Covid-19. Det har varit viktiga och nödvändiga åtgärder... Läs mer

markus_joakim.png

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

Akadmikerförbundet SSR, SKR och Sobona har enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter. Läs mer

Heikemicke_0.jpg

Arbetsmiljöverket ger facket i Hörby rätt på alla punkter

Idag kom Arbetsmiljöverkets beslut rörande Hörby kommun. På alla de punkter facket stod fast vid i samband med inspektionen för knappt två veckor sedan ger Arbetsmiljöverket facket i Hörby r... Läs mer

heikeerkers-lenanitz.png

Tillsätt en nationell samling för att motverka den grova brottsligheten

Hela samhället måste mobiliseras i förebyggande insatser mot det grova våldet. Polisförbundet och Akademikerförbundet SSR föreslår att regeringen tillsätter en nationell samling för att... Läs mer

heike-lars.jpg

SD i Hörby hotar medarbetare och fackligt aktiva

25 chefer har slutat sedan SD tog över i Hörby för ett drygt år sedan. Medarbetare vittnar om mobbning, kränkningar, trakasserier och förtal. Fackliga förtroendevalda blir hotade av led... Läs mer

1810038-eu-flaggan-2.jpg

Sociala dialogen hotad: Facken överklagar EU-dom

Idag överklagar europafacket EPSU den dom som ger EU-kommissionen rätt att undvika bindande direktiv kring rättigheter om medinflytande för statligt anställda inom EU. EPSU har tidigare stäm... Läs mer

PTK, LO och Svenskt Näringsliv överens om att fortsätta förhandla

Idag har parterna i den privata sektorn, i en avsiktsförklaring, kommit överens om att fortsätta förhandla om trygghet och flexibilitet i arbetslivet, en framtida ny modell för kompetensutve... Läs mer

heike_veronica.png

Akademikerförbundet SSR och Vision: Medarbetare i välfärden ska ha ett hållbart arbetsliv

Ökad lönespridning, större inflytande över arbetstiden och bättre möjligheter att bidra till en grön omställning. Det är några viktiga avtalskrav som Vision och Akademikerförbundet SSR komme... Läs mer

heike_erkers_press_ljus.jpg

Ge nya generaldirektören en ärlig chans

Akademikerförbundet SSR välkomnar tillsättningen av ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen och att det även sker med omedelbar verkan. Maria Mindhammar har både god erfarenhet av Arbetsfö... Läs mer

heikemarkus_0.png

Ny överenskommelse för omställning i välfärden

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020. Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.jpg

Välkommen tillnyktring om Arbetsförmedlingen

Det är välkommet att regeringen tydliggör behovet av lokal närvaro i hela landet för Arbetsförmedlingen. Hastigheten i lokalkontorsnedläggningen har varit för hög. Läs mer

heike_erkers_ny_pressbild.jpg

Att avsätta ministrar löser inte Arbetsförmedlingens problem

Sedan januariavtalet började att gälla har Akademikerförbundet SSR varnat för att reformeringen av arbetsmarknadspolitiken går för fort och är utan forskningsstöd. En klok reformering måste ... Läs mer

heike_liggande.jpg

Socialsekreterarundersökningen: Missnöje med bristande resurser i kommunerna ökar

Varannan socialsekreterare uppger bristande resurser som en orsak till missnöje. Det är en ökning jämfört med tidigare år. Det visar den årliga socialsekreterarundersökningen från Akademiker... Läs mer

heike_liggande_1.jpg

Sju av tio socialchefer positiva till digitalisering

En majoritet av cheferna inom socialt arbete är positiva till digitalisering. Effektivisering, avlastning för medarbetare och minskad administration är tydliga fördelar. Det visar den årliga... Läs mer

f.png

Fredrik Hjulström ny socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR

Fredrik Hjulström blir ny socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Han kommer att gå direkt till den pågående utredningen om socialtjänstlagen som sekreterare i utredningen.  Läs mer

heike_liggande2.jpg

Kommentar till regeringens höstbudget: Det räcker inte med att lappa och laga

Akademikerförbundet SSR välkomnar delar av regeringens höstbudget, men pekar samtidigt på behovet av att investera ytterligare i välfärden. Det saknas helhetsansvar och långsiktiga satsninga... Läs mer

_DSC7489_Heike.jpg

Det går inte att svälta sig in i en lågkonjunktur

"I budgetpropositionen för 2020 förväntar vi oss en återställare av arbetsmarknadspolitiken, i form av ett anslag i nivå med 2018 års budget. Det behövs för att neddragningen 2019 var huvudl... Läs mer

IMG_2150.jpg

Nationellt avtal för krissituationer klart

SKL, Sobona och de fackliga organisationerna, däribland Akademikerförbundet SSR, i välfärdssektorn har idag kommit överens om ett nationellt avtal för krissituationer. Kollektivavtalet regle... Läs mer