Pressmeddelanden


_DSC7489_Heike.jpg

Akademiker behöver synas mer i asylprocessen

Målet för mottagandet av asylsökande måste vara att det ska både snabbt och träffsäkert. Den reform som en statlig utredning nu föreslår kan leda till en snabb process, men det är också avgö... Läs mer

_dsc7488_Heike Erkers.jpg

Utredningsförslag ett steg i rätt riktning

Förslaget om utvecklingsledighet som har presenterats idag är ett steg mot bättre matchning på arbetsmarknaden. Men det krävs en högre ersättning än den som nu föreslås om  utvecklingsl... Läs mer

Lägg ner strejkutredningen – facket levererar

Idag meddelade Hamnarbetarförbundet att man har närmat sig Transport och att den segslitna konflikten i Göteborgs containerhamn nu kan närma sig sitt slut. Det görs med förslag om ett möjlig... Läs mer

heike+markus.jpg

Begränsad strejkrätt hot mot den svenska modellen

Maktbalansen på arbetsmarknaden förändras om strejkrätten begränsas enligt det förslag som en statlig utredning nu uppges överväga. I förlängningen kan hela dagens kollektivavtalsmodell risk... Läs mer

Legitimation för kuratorer i vården snart i riksdagen

Regeringen ger nu besked om att att förslaget om att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska genomföras. Därmed är en viktig reform som ger ökad patientsäkerhet äntl... Läs mer

hotochvald_hembesoket.png

Var tredje inom socialtjänsten utsatt för hot eller våld i arbetet

Var tredje medlem i Akademikerförbundet SSR som arbetar i socialtjänsten har varit utsatt för hot eller våld i samband med arbetet de senaste två åren. Tre av fyra har en kollega som varit u... Läs mer

heike_erkers.jpg

Budgetpengarna måste användas rätt för att ge effekt

Budgetbeskedet om en ökning av den statliga finansieringen av skolan innebär att det nu finns en möjlighet att bygga ut elevhälsan så att varje skolkurator ansvarar för högst 300 elever. Den... Läs mer

14.png

Viktigt att förebygga hot och våld på arbetet

Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Akademikerförbundet SSR gör nu en satsning bland medlemmar och förtroendevalda för att öka kunskaperna om vad som gäller vid hot- och vålds... Läs mer

img_7443.jpg

Efterlängtat besked om legitimation för kuratorer i vården

Regeringen föreslår idag att en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården införs den 1 januari 2019. Det är ett glädjande och viktigt besked, som innebär att patientsäkerheten ko... Läs mer

22040742-unga-afghaner-sittstrejkar.jpg

Öppet brev: Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Det humanitära lidandet i Afghanistan är omfattande. Sverige har en moralisk skyldighet att inte bidra till att öka det genom att utvisa människor dit. Det skriver Akademikerförbundet SSR:s ... Läs mer

En öppen arbetsmiljö för alla viktig facklig fråga

Det är helt oacceptabelt att hbtq-personer fortfarande år 2017 utsätts för trakasserier och diskriminering på jobbet. Kunskaperna om hbtq-frågor måste öka i arbetslivet, säger Heike Erkers, ... Läs mer

10258626-arbetsformedlingen.jpg

Välkommen inriktning mot en mer flexibel arbetsmarknadspolitik

Det är positivt att regeringen vill se en förstärkt regional arbetsmarknadspolitik och ge kommunerna möjlighet att ta större ansvar för att fler ska komma i arbete. Men för en väl fungerande... Läs mer

Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser

Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 150 000 anställda i kommun... Läs mer

presswebb.jpg

Välkommen översyn kan stärka socialtjänsten

Direktiven för översynen av socialtjänstlagen lägger en bra grund för ett utvecklingsarbete inom socialtjänsten som stärker både professionen och det sociala arbetet, säger Heike Erkers, ord... Läs mer

Ökade avsättningar för flexpension bra för hela arbetsmarknaden

Uppgörelsen om nya avtal inom industrin lägger en bra grund för våra fortsatta förhandlingar om avtal för de anställda i kommuner och landsting. Det är särskilt viktigt med fortsatta avsättn... Läs mer

pexels-photo-157053.jpeg

Viktig förstärkning av socialtjänsten måste bli långsiktig

Det är en nödvändig och mycket välkommen satsning på den sociala barn- och ungdomsvården som regeringen aviserar. Nu är det viktigt att de extra pengarna leder till en långsiktig och hållbar... Läs mer

10244874-mixed.jpg

Pressade skolkuratorer hinner inte arbeta förebyggande

Arbetsbelastningen för skolkuratorerna blir allt större. Sju av tio säger att den har ökat det senaste året och åtta av tio säger att det beror på att allt fler barn behöver stöd. Största de... Läs mer

Låga chefslöner i kommunerna ett hinder för kvinnors lönekarriär

Kvinnliga chefer i kommunerna är bättre utbildade än männen men har lägre löner. Låga chefslöner leder till hög personalomsättning och svårigheter att tillsätta chefstjänster. De lägger ocks... Läs mer

Rättssäkerheten i fara vid bedömningar om stöd till funktionsnedsatta

Bedömningarna om funktionsnedsattas rätt till assistansersättning har blivit mer restriktiv. Oron bland människor med omfattande funktionsnedsättning att de står i tur att drabbas är stor. O... Läs mer

Brådskande att säkra tillgång till kompetens i socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR begär idag i en skrivelse till regeringen att frågorna kring behörighet för myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården snarast får en lösning. Social... Läs mer

medlemsutveckling_1958-2016.jpg

Fortsatt uppåt för Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR fortsätter att växa och det är framför allt bland de unga som förbundet flyttar fram positionerna. Nästan sju av tio av de nya yrkesverksamma medlemmarna är i åldern ... Läs mer

heike.jpg

Avtalskrav för ett hållbart arbetsliv

Ökad lönespridning, större inflytande över arbetstiden och bättre förutsättningar för chefer att leda. Det är viktiga krav som Akademikerförbundet SSR och Vision gemensamt kommer att driva i... Läs mer

Breda insatser krävs för att klara rekryteringen till socialtjänsten

Regeringen och högskolorna måste snabbt agera för att underlätta för kommunerna att säkra kompetensförsörjningen inom socialtjänsten. Det kräver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Aka... Läs mer

Snabba åtgärder krävs efter tung kritik mot socialsekreterarnas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket kommer idag med omfattande kritik mot socialsekreterarnas arbetsmiljö. Det handlar om för hög arbetsbelastning, obalans mellan krav och resurser och för liten beredskap för... Läs mer

Urholkat etableringsstöd trots regeringens budgetsatsning

Mer pengar till traumabehandling för nyanlända och inrättandet av ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn är välkomna besked. Men det krävs större satsningar än de som regering... Läs mer