Regionföreningar

Akademikerförbundet SSR:s regionföreningar samlar alla medlemmar i ett avgränsat geografiskt område.

Regionföreningar

Förbundet är geografiskt indelat i 27 regionföreningar från norr till söder. Regionföreningarna arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan utifrån de beslut som fattas av förbundsstyrelsen och ordförandekonferensen. De har också till uppgift att aktivt kommunicera sitt arbete med medlemmarna. Regionföreningarna har en viktig demokratisk funktion i det att de utgör valkretsar när kongressombuden och delegaterna till förhandlingsråden ska utses.

Som medlem blir du automatiskt medlem i den regionförening där din arbetsplats ligger. För dig som är arbetssökande eller pensionär avgörs regiontillhörighet istället utifrån din bostadsadress. Studenter och medlemmar som arbetar utomlands tillhör ingen regionförening. 

Regionföreningarnas styrelser utses på årsmöten och väljs för ett år i taget. Som medlem har du rätt att nominera, kandidera och rösta.

Regionföreningar

Regionföreningar

Läs även

Bred och stark organisation

Som medlem i vårt förbund är du garanterad starkt inflytande och representation genom en rad olika demokratiska organ på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Vill du prata med oss ringer du 08-617 44 00.
Vi har öppet vardagar 08:00 – 17:00.

Läs mer