En flexibel arbetsplats

Som chef har du i uppgift att skapa en arbetsplats som är anpassad efter medarbetarnas behov och livssituation. En nyckelfråga i detta arbete är arbetstiden. 

Ett ljust vardagsrum med leksaker på golvet.

I Diskrimineringslagen finns en särskild bestämmelse om att arbetsgivare ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Det kan ske på många olika sätt beroende på vad för slags arbete det handlar om.

Arbetstiderna brukar vara en nyckelfråga för en förvärvsarbetande förälder som försöker få livspusslet att gå ihop. Går det att lägga sammanträdet tidigare på eftermiddagen så att barn kan hämtas på dagis i rimlig tid? Kan vissa arbetsuppgifter skötas från hemmet? Kan tjänster kombineras på ett nytt sätt? Delat chefskap – vågar man pröva det, om det är chefen som har bekymmer med att få tiden att räcka till? Ibland är det särskilt viktigt att betona en positiv inställning till att pappor utnyttjar sin föräldraledighet, inte minst för att ge mammor ett incitament att på hemmaplan diskutera hur man delar på föräldraansvaret.

Att se till att den som är föräldraledig hålls underrättad om vad som händer på arbetsplatsen är viktigt, inte minst för att hålla medarbetarens engagemang och kompetens vid liv under ledigheten. Därför bör en bra chef tillsammans med den anställde ta en diskussion och planera, både inför ledigheten och inför återgången i arbetet.

Andra situationer där flexibilitet kan behövas är när en anställd vill ha ledigt för en högtid i sin religion. Ett annat exempel är önskemål om att få tid och tillfälle för enskild andakt under en arbetsdag. Ytterligare exempel är anpassning av klädedräkten. Om viss uniform är påbjuden i arbetet kan slöja eller turban eller liknande religiöst betingad klädesplagg i regel anpassas på lämpligt sätt till uniformen. Det kan dock finnas säkerhetsskäl, till exempel risk för att fastna i en maskin, som sätter gränser för vad som kan tillåtas i fråga om arbetskläder.

Chefen bör gå i bräschen för att skapa en arbetsmiljö som präglas av respekt mellan medarbetare från olika kulturer.